NACHTWERK BIJ GEUSSELT IN DE WEEK VAN 4 JUNI 2012

In de week van 4 juni 2012 vinden bij Geusselt de volgende werkzaamheden plaats:

Verleggen van Terblijterweg over Paardentunnel
In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 juni (20.00 tot 06.00 uur) wordt de Terblijterweg voor de tweede keer verlegd. Deze weg schuift ter hoogte van de Paardentunnel weer terug naar het noorden en komt daarmee over deze tunnel (die onderdeel is van de weg voor bouwverkeer) heen te liggen. Voortaan rijdt het verkeer over de Terblijterweg dus een stukje hoger dan tot nu toe gewend. De weg sluit vervolgens weer aan op de bestaande Geusseltkruising.  
 
Voor het verplaatsen van de Terblijterweg zijn verschillende werkzaamheden nodig. Denk aan het opbreken (frezen) en aanbrengen van asfalt, aanleggen van kabels en leidingen, verplaatsen van lichtmasten en aanbrengen van wegmarkering.
 
Voorafgaand vinden - waar mogelijk - al voorbereidende werkzaamheden plaats buiten het verkeer, zoals het aanbrengen van funderingslagen waarop asfalt komt te liggen. De nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 juni (00.00 tot 06.00 uur) geldt als reservenacht voor het verleggen van de Terblijterweg over de Paardentunnel. 

Zodra de Terblijterweg op de nieuwe plek ligt - over de Paardentunnel heen - start Avenue2 met het vrijmaken van de locatie van de ‘oude’ Terblijterweg. Hier komt een verdiepte in-/uitgang van de Paardentunnel, als onderdeel van de werkweg. Daarom worden de bestaande barriers weggehaald, het asfalt opgebroken, grondwerk verricht en bermen afgewerkt. Vanaf medio 2012 rijdt vrachtverkeer door de Paardentunnel heen. 
 
Realisatie van werkinvoeger
In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 juni legt Avenue2 ook een zogenaamde werkinvoeger aan, bij de N2 ten noorden van de Schepen Roosenstraat. Via deze inrit voor werkverkeer bereiken vrachtauto’s en dumpers de werkweg langs de Burgemeester Bauduinstraat. De werkzaamheden voor de aanleg van de werkinvoeger bestaan met name uit grond- en asfaltwerk en het aanpassen van verkeersmaatregelen (zoals markering op de N2). 
 
Aanpassen van asfalt bij Geusselt
In nacht van 6 op 7 juni en de nacht van 7 op 8 juni vervangt Avenue2 een deel van het asfalt bij kruispunt Geusselt. Zo is op het kruisingsvlak zelf een kleine kuil aanwezig, die wordt uitgevuld en hersteld. Langs de eerste vijf Nazarethflats (bekeken vanaf het kruispunt) wordt geluidsarm of ‘stil’ asfalt aangebracht. Hiervoor is het nodig het bestaande asfalt op te breken en te vervangen door nieuw asfalt.