GEUSSELT

Kolonel Johnsonstunnel
Het werkterrein van het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt ligt op de hoek van de Viaductweg / A2. Het werkterrein van het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt ligt op de hoek van de Viaductweg / A2.
Intrillen van damwandplanken augustus 2012. Intrillen van damwandplanken augustus 2012.

Wist je dat...

 • om de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt ‘droog’ te kunnen bouwen, er een speciale folie in de bouwkuip is aangebracht? Op die folie is grond gelegd, waardoor de folie langzaam naar de bodem van de bouwkuip zakt. Tijdens de bouwfase houdt de folie zo het grondwater tegen en blijft de bouwkuip waterdicht.
 • de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt ongeveer 50 meter lang en 3 meter hoog wordt.
Locatie intrillen damwandplanken Locatie intrillen damwandplanken
Officiële ingebruikname fietstunneltje onder Viaductweg Officiële ingebruikname fietstunneltje onder Viaductweg

Wist je dat...

 • De tunnel de Kolonel Johnsontunnel heet;
 • De oude fietstunnel deze naam ook al had, omdat de tunnel
  tussen Nazareth en Wyckerpoort-Noord aansloot op de Kolonel Johnsonstraat (zo
  heet het stukje weg tussen tunnel in- en uitgang en Kasteel Hillenraadweg, ter
  hoogte van Nazareth).
 • Het tunneldeel richting Wittevrouwenveld de officiële naam Generaal Hobbstunnel had.
 • Maar deze namen werden in de volksmond nooit gebruikt. Iedereen sprak altijd over het ‘Geusselttunneltje’.

FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL GEUSSELT GEOPEND

Gewijzigd op 04 april 2014

In 2012 startte Avenue2 met de eerste voorbereidingen voor de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt, als toekomstige verbinding tussen de wijken Nazareth en Wyckerpoort-Noord.

Ongeveer op de plek van de oude tunnel onder de Viaductweg komt in de definitieve situatie ook een fiets- en voetgangerstunnel. De bouw van dit nieuwe kunstwerk gebeurt in twee fasen, eerst wordt gewerkt aan het noordelijke deel van de tunnel. In de loop van 2013 is het zuidelijke deel aan de beurt. Op die manier kan het verkeer op de Viaductweg gewoon doorgaan en ervaren weggebruikers zo min mogelijk overlast. Wilt u weten welke wegverleggingen er allemaal nodig waren voor de aanleg van de fiets- en
voetgangerstunnel? Klik dan op wegverleggingen.


Voorbereidende werkzaamheden
Voordat men kan starten met de bouw van het nieuwe tunneltje, moet eerst het werkterrein vrij worden gemaakt. Zo wordt het asfalt opgebroken, kabels en leidingen verlegd en moet er vaak nog grondwerk gebeuren. Om het werkterrein vanaf de Viaductweg te bereiken, maken we in- en uitritten.   


Bouwprincipe
De daadwerkelijke bouw van het noordelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt startte medio augustus 2012. De bouw van het zuidelijk deel begon medio juni 2013 met het intrillen van de damwandplanken. 
 
1. Aanbrengen damwanden
Om het tunneltje te bouwen, moet er eerst een bouwkuip worden aangelegd. Het werkterrein van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt grenst namelijk direct aan de bestaande Viaductweg, waarover verkeer rijdt.  De bouwkuip van zowel het noordelijke  als het zuidelijke deel van het tunneltje bestaan uit damwanden. Dit zijn losse planken van staal die we één voor één de grond in trillen. Samen zorgen ze voor een stevige en waterdichte afscherming. Dit is dezelfde methode die ook voor de bouw van de tunnelbouwkuip Geusselt-Noord is gebruikt. 

2. Graafwerk en beton
Na het plaatsen van de damwand, beginnen we met het graafwerk. Voor de tunnel moet ongeveer 4,5 meter diep worden gegraven. Zodra de bouwkuip op diepte is, storten we de werkvloer waarop de vlechter kan beginnen met het aanbrengen van wapening. Voor het noordelijk deel werd eind september 2012 het eerste beton voor de tunnelvloer gestort. Daarna waren de wanden aan de beurt, en eind november 2012 volgde ook het dak. 

3. Afronden werkzaamheden
Nadat het betonwerk van de fiets- en voetgangerstunnel gereed is, begint de aannemer met de laatste werkzaamheden. Hierbij kan men denken aan het opschonen van de beton en het trekken van de damwandplanken.

Wegverleggingen
Door de ligging van de Viaductweg is het niet mogelijk de fiets- en voetgangerstunnel in één keer te bouwen. Om deze reden bouwen we eerst het noordelijk deel waarna we in 2013 met het zuidelijk deel starten.

De bouw van het noordelijke deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt was begin 2013 afgerond. In juni van dat zelfde jaar verlegden we de Viaductweg over dit stuk tunnel heen. Precies zoals dat eerder gebeurde met de Terblijterweg over de Paardentunnel. Door de wegverlegging ontstaat er ruimte om te kunnen werken aan het zuidelijke deel van de fietstunnel.
Bouw zuidelijk deel
De bouw van het zuidelijk deel van de fiets- en voetgangerstunnel Geusselt startte medio juni 2013. Het bouwprincipe is hetzelfde, eerst ontgraven, dan de werkvloer en de vloer storten, vervolgens de wanden en als laatste het dak. 

Ingebruikname
Maandag 21 oktober is de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Viaductweg in gebruik genomen. De tunnel verbindt uitsluitend de wijken Wyckerpoort en Nazareth. Maar deze verbinding is wel heel belangrijk voor de bewoners van de omliggende wijken. 

Juist omdat dit tunneltje zoveel voor de wijken betekent, is de ingebruikname op woensdag 23 oktober onderstreept met een maatschappelijke activiteit; een samenwerking tussen projectbureau A2 Maastricht, Avenue2, Maastricht Bereikbaar en de jeugdopleiding van MVV door (brom)fietsen schoon te maken. Rond 15.00 uur kwamen wethouder Nuss en pastoor Jeukens van de Lourdeskerk samen aangefietst. Ook zij staken de handen uit de mouwen, door elkaars fietsen te poetsen. Want met de A2-werkzaamheden in de buurt, konden de tweewielers wel een poetsbeurt gebruiken. Voorbijgangers kregen daarnaast een leuke fietslamp van Maastricht Bereikbaar voor de donkere dagen.

Het tunneltje is in gebruik genomen, maar nog niet helemaal klaar. Zo gaan we in de week van 10 maart 2014 schanskorven aanbrengen. Schanskorven zijn constructies van stalen korven die worden gevuld met natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld vuurstenen. Het is dus als het ware een mand met stenen en geven de kunstwerken een natuurlijke  Maastrichtse' uitstraling.

Een nieuw jasje voor de Kolonel Johnsontunnel Een nieuw jasje voor de Kolonel Johnsontunnel

Fotoboeken

Hieronder een overzicht van de gemaakte foto's van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Viaductweg.