De werklocaties voor het aanleggen van kabels en leidingen. De nummers horen bij de tekst hiernaast. De werklocaties voor het aanleggen van kabels en leidingen. De nummers horen bij de tekst hiernaast.

Hier staan we nu!

In de omgeving van het kruispunt Viaductweg/Meerssenerweg werkt firma BAM al een hele tijd aan kabels en leidingen voor gas, water, internet en telefonie. De waterleiding ligt er voor zover in. En ook het verleggen van de gasleiding zit er bijna op. Op dit moment worden hiervoor afrondende werkzaamheden verricht. Zoals het lassen, om leidingen aan elkaar te koppelen. Dan is het nog de beurt aan de kabels, die op verschillende locaties in de omgeving van het kruispunt moeten worden verlegd. Naar verwachting duurt het totaalwerk nog tot eind maart 2013.

Afsluiting ventweg Meerssenerweg

Om kabels en leidingen aan elkaar te koppelen, vindt laswerk plaats. Bijvoorbeeld bij het werkterrein tussen Viaductweg en Kolonel Millerstraat. Het lassen kan niet gebeuren bij te koude temperaturen. Daarom komt hier een tent om het laswerk heen te staan, waarbinnen een hete luchtkanon zorgt voor voldoende verwarming. Zo kan het laswerk toch doorgaan. Omdat de tent ruimte in beslag neemt, is het wel nodig de ventweg van de Meerssenerweg - ongeveer ter hoogte van huisnummer 103 tot en met de hoek Kolonel Millerstraat - af te sluiten voor autoverkeer. Dat gebeurt vanaf dinsdag 15 januari 2013 voor de duur van zo’n twee weken. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs. 

 

LANGDURIG KABEL- EN LEIDINGWERK OMGEVING VIADUCTWEG - MEERSSENERWEG

Bijgewerkt op 15 januari 2013

In de omgeving van kruispunt Viaductweg / Meerssenerweg werkt firma BAM sinds eind augustus 2012 aan het verleggen van kabels en leidingen voor gas, water, internet en telefonie. Naar verwachting, maar afhankelijk van de weersomstandigheden, duurt het werk nog tot eind maart 2013.

Hoe zat het ook alweer?

Voorbereidingen
Vanaf maandag 20 augustus begint firma BAM met de voorbereidende werkzaamheden. 

1. Hoek Meerssenerweg / Kolonel Millerstraat
Op het braakliggend terrein bij de hoek Meerssenerweg / Kolonel Millerstraat (locatie van de gesloopte flat) komen hekken te staan om het werkterrein af te bakenen, en wordt het aanwezige groen weggehaald. Daarna graaft BAM op deze plek een groot gat. Van hieruit gaat later een aantal boringen onder de Viaductweg door.

2. Hoek Kasteel Bleienbeekstraat / Meerssenerweg
Voorbereidend op het kabel- en leidingwerk, wordt de berm bij de hoek van de flatwoningen Kasteel Bleienbeekstraat 33A t/m 35D met de Viaductweg vrijgemaakt (a). Eind augustus verdwijnen ook de struiken tussen deze flat en de Meerssenerweg. Een gedeelte van de bestaande parkeerplaats aan deze zijde én de naastgelegen groenstrook zijn nodig als werkterrein. Dat brengt met zich mee dat zo’n 6 tot 7 parkeerplekken tijdelijk vervallen. De garageboxen blijven bereikbaar. De trap van het parkeerterrein naar de Kasteel Bleienbeekstraat is tijdens het werk niet te gebruiken (b).
(a) De berm bij de hoek van de flatwoningen Kasteel Bleienbeekstraat 33A t/m 35D wordt vrijgemaakt.  (a) De berm bij de hoek van de flatwoningen Kasteel Bleienbeekstraat 33A t/m 35D wordt vrijgemaakt.
(b) Een gedeelte van de parkeerplaats en de naastgelegen groenstrook zijn tijdelijk nodig als werkterrein. (b) Een gedeelte van de parkeerplaats en de naastgelegen groenstrook zijn tijdelijk nodig als werkterrein.
Boringen
Om de kabels en leidingen aan te kunnen leggen, is een aantal boringen nodig. De boringen gaan onder het wegdek door en hebben geen gevolgen voor verkeer. Het gaat om de volgende locaties:

3. Onder de Viaductweg door
Deze boring speelt naar verwachting vanaf begin september en eindigt in de berm voor de flat Kasteel Bleienbeekstraat 33A t/m 35D.

4. Onder de Meerssenerweg door
Vanaf eind september volgt een boring vanaf het parkeerterrein bij de hoek Kasteel Bleienbeekstraat / Meerssenerweg, richting flat aan de Kasteel Terwormstraat (25E t/m 37A). De boring eindigt hier in het gazon.

Graven van sleuven
Als alle boringen zijn verricht, worden sleuven gegraven waarin later kabels en leidingen worden aangelegd. 

5. Langs flat Kasteel Bleienbeekstraat 33A t/m 35D
Een grote, diepe sleuf komt te liggen in de berm direct naast de flat Kasteel Bleienbeekstraat 33A t/m 35D (zijde Meerssenerweg), tussen Viaductweg en Kasteel Bleienbeekstraat. De sleuf loopt door tot in de groenstrook langs het parkeerterrein (zie afbeelding c hierboven).

6. Langs flat Kasteel Terwormstraat 25E t/m 37A
Hier komt een sleuf te liggen in het groen naast het fietspad. 

Wanneer?
Er wordt gewerkt in fasen. De totale werkzaamheden duren naar verwachting zo’n 3 maanden. Dit is afhankelijk van de voortgang van het werk. Zo werd in september 2012  de uitvoering van het kabel- en leidingwerk een tijdje stilgelegd. Het boren onder de Meerssenerweg en Viaductweg door ging namelijk moeizaam, vanwege de harde ondergrond. Volgens huidige inzichten, maar afhankelijk van de weersomstandigheden, duurt het werk nog tot eind maart 2013.

Sleuven worden tussentijds aangevuld en dichtgemaakt. De werkterreinen blijven in gebruik totdat alle kabels en leidingen zijn aangelegd. Werktijden zijn van 7.00-17.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt. 

Wat zijn gevolgen?
Omdat met machines wordt gewerkt, onstaat voor omwonenden geluidsoverlast. Bijvoorbeeld tijdens het boren of van de aggregaten die in de omgeving komen te staan. Het werkterrein wordt afgezet met hekken. De groenstrook naast het parkeerterrein behorend bij de flat aan de Kasteel Bleienbeekstraat, wordt later weer hersteld.