Wat is de N2-Corridor?

Binnen de stadsgrenzen verandert de A2 van naam en spreken we over de N2, een weg met verkeerslichten, kruispunten en oversteekplaatsen. De N2 is een rijksweg en de wegbeheerder is Rijkswaterstaat.
Een corridor is een strook grond tussen twee gebieden, waardoor vervoer van goederen en/of personen plaatsvinden. Tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein hebben wij het daarom over de ‘N2-Corridor’.

Ook de N2-Corridor is in zogenaamde 'moten' verdeeld. In het zuiden begint de N2-Corridor bij moot 31 (Nassaulaan), in het noorden eindigt deze bij moot 84 (ter hoogte van de Kolonel Millerstraat). Elke tunnelmoot is 24 meter lang.

Wist u dat?

Wij bij de wanden-dakconstructie tot negen meter onder het straatniveau grond weggraven? Onder het dak van de wanden-dakconstructie graven we tot een diepte van zes meter. Het tunneldak is ongeveer anderhalve meter dik. En bovenop het dak ligt anderhalve meter grond. Dat maakt samen negen meter.
Graven onder wanden-dakconstructie Graven onder wanden-dakconstructie
Stempels Stempels

BOUWKUIP N2-CORRIDOR

Bijgewerkt op 28 april 2013

In januari 2013 startte de aanleg van een nieuw deel van de tunnelbouwkuip bij de President Rooseveltlaan – ten noorden van de Gemeenteflat. Tot die tijd werkte Avenue2 met name bij de stadsgrenzen – kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein - aan de aanleg van de A2-tunnel. Dat wil niet zeggen dat er in 2012 geen tunnelwerk in de N2-Corridor plaatsvond: tussen de Gemeente- en ANWB-flat werd in 2012 immers een speciaal stukje tunnel - de wanden-dakconstructie - aangelegd.

Voortgang

Bouwkuipwanden
Sinds januari 2013 graaft de firma Züblin – in opdracht van Avenue2 – sleuven voor bouwkuipwanden. Het graafwerk begon bij de President Rooseveltlaan, ter hoogte van de dependance van het Sint-Maartenscollege en gaat sindsdien verder richting zuiden. Zo passeerde Züblin in april 2013 het kruispunt Scharnerweg en gaat het werk verder bij Oranjeplein-Oost. Eind mei 2013 start ter hoogte van de Nassaulaan een tweede sleufgrijper van de firma Züblin. Dat is het feitelijke begin van de zogenaamde ‘tunnelbouwtrein’.
Graafwerk
Nu de bouwkuipwanden bij de President Rooseveltlaan gereed zijn, kunnen we de grond tussen de wanden weggraven. Dat doen we van noord naar zuid, richting wanden-dakconstructie tussen de ANWB- en Gemeenteflat. Sinds maandag 8 april graven we – als echte A2-tunnelmollen – onder het dak van de wanden-dakconstructie verder. Zes weken lang rijdt het verkeer bovengronds verder, terwijl we ondergronds – tot een diepte van zes meter onder het tunneldak - de bouwkuip uitgraven. Dat is nog niet de volledige diepte die nodig is voor de bouw van de dubbellaagse tunnel. Verder graven doen we pas later, als de tunnelbouwtrein de wanden-dakconstructie bereikt.

Medio mei komen we - aan de zuidzijde van de Gemeenteflat – weer tevoorschijn. Dan is de wanden-dakconstructie een ‘open’ bouwkuip mét een dak erbovenop. De grond die we weggraven gebruiken we, na een kwaliteitscontrole, opnieuw bij de bouwkuipen Europaplein en Geusselt. En een deel van de grond wordt hergebruikt voor de wegverlegging van de Terblijterweg.

Graven in een afgesloten ruimte
De wanden-dakconstructie is een betonnen U-vormige constructie die we ondersteboven in de grond hebben gebouwd. De betonnen U-vorm kan gezien worden als een brede brug over de tunnelbouwkuip heen. Omdat we grond in deze U-vorm weggraven, betekent dit dat we werken in een afgesloten ruimte. Dat mag niet zomaar: een afgesloten ruimte moet geventileerd worden. Daarom gebruiken we een ventilatiesysteem dat lucht van buiten naar binnen blaast. De kwaliteit van deze buitenlucht meten we voortdurend.

Bouwverkeer
Eenmaal ontgraven, kunnen grondtransporten onder de wanden-dakconstructie doorrijden, over de bouwweg bij de President Rooseveltlaan-Oost, richting de gronddepots. Verkeer op de N2/A2 ondervindt zo minimale hinder door bouwverkeer.

Wilt u weten hoe de wanden-dakconstructie er onder de grond uitziet? Kijk dan hieronder naar onze A2-Actueel aflevering van zondag 28 april 2013.

Bouwkuip

Waarom leggen we een bouwkuip aan?
Om de tunnel droog en veilig te bouwen, is een bouwkuip nodig. Omdat de ruimte in de stad, zeker rondom de N2/A2 heel beperkt is, moet de bouwkuip voor de gestapelde A2-tunnel verticale wanden krijgen. Die wanden worden verstevigd met stalen damwanden. De damwanden zorgen ervoor dat de bouwkuipwanden stevig genoeg en waterdicht zijn. De bouwkuip fungeert zo als een 'droogdok' voor de bouw van de tunnel. Als de betonnen ruwbouw gereed is, wordt de ruimte tussen tunnel- en damwanden opgevuld met grond. De damwandplanken zijn dan niet meer nodig en worden verwijderd.
Hoe maken we een bouwkuip?
Met een sleufgrijper (zie foto hieronder) graven we eerst horizontale sleuven waar geleidebalken langs worden gelegd. De geleidebalken zorgen ervoor dat de sleufgrijper tijdens het graafwerk altijd op de juiste plek graaft. Vervolgens start het graafwerk voor de verticale sleuven: dat zijn diepe, smalle sleuven in de grond. Tijdens het graven vullen we de sleuf met cement-bentoniet, een mengsel van fijne kleideeltjes en water. Zonder deze ondersteuning zakt een sleuf namelijk in elkaar. Het cement-bentoniet moet vervolgens een paar dagen uitharden, waarna we een stalen damwandplank in de sleuf afhangen. De damwandplanken vormen samen de bouwkuipwanden. Als de bouwkuipwanden gereed zijn kunnen we nog niet meteen gaan uitgraven: eerst boren we nog bronnen voor de bemaling van de bouwkuip. Zo houden we grondwater buiten de bouwkuip en kan de grond tussen de bouwkuipwanden weggegraven worden.
Uitgraven bouwkuip
Als de bouwkuip eenmaal gevormd is, volgt een nieuwe stap in het bouwproces: het weggraven van de grond uit de bouwkuip, tot op zo’n 20 meter diepte. Dat kan echter niet zomaar. Want hoe dieper je graaft, hoe meer grond buiten de bouwkuip op de damwanden drukt. Daarom brengen we tussentijds – na elke ontgravingsslag van ongeveer vier meter – stempels aan. Dat zijn enorme, stalen buizen die we tussen de damwanden plaatsen. Als de grond uit de bouwkuip weggegraven wordt, gaat de grond aan de buitenkant van de damwanden namelijk op de wanden drukken. De wanden hebben dan extra ondersteuning nodig om te voorkomen dat ze naar binnen gedrukt worden. De stempels zorgen ervoor dat dit niet kan gebeuren.

Uitzonderingen N2-Corridor
Er zijn twee uitzonderingen binnen de bouwkuip van de N2-Corridor. Zo is de wanden-dakconstructie een betonnen bouwkuip, met wanden die circa 1 meter dik zijn. Deze wanden zijn sterk genoeg om de druk van de grond tegen te houden. De andere uitzondering is de bouwkuip onder de verkeersbrug bij de Scharnerweg. Onder de verkeersbrug is namelijk onvoldoende ruimte over om stempels aan te brengen. Die plaatsen we pas als de bouwkuip diep genoeg is. In de eerste lagen van dit deel van de bouwkuip komen daarom ankers. Dat zijn stalen kabels die door de damwand worden geboord en in de grond buiten de damwand worden vastgezet met een soort betonblok (groutlichaam). Ankers trekken zo aan de damwand, waardoor deze rechtop blijft staan en niet naar binnenklapt.
Hinder
Omdat er met machines gewerkt wordt, ondervinden omwonenden geluid-, trillings- en stofhinder. Trillingen kunnen merkbaar zijn door, bijvoorbeeld, rammelende kopjes in de kast. Stofhinder bestrijden we – waar mogelijk – met sproei-installaties. Maar soms is hinder onvermijdelijk. De machine die voor het boren van de bronnen wordt gebruikt, haalt grond omhoog, die wordt losgeslagen door ijzers tegen elkaar te laten klepperen. Dit levert een vervelend geluid op, dat helaas niet te voorkomen is. Het boren van de bronnen vindt doorlopend plaats, totdat de bouwkuip volledig is gevormd.
Monitoring
Avenue2 houdt via monitoring zicht op alle onderdelen van de bouwkuip en omgeving. Dat gebeurt met verschillende technieken. Zo zijn spiegeltjes gemonteerd aan woningen waarmee kleine bewegingen nauwkeurig worden gemeten. Maar Avenue2 maakt ook gebruik van onder andere trillingsmeters en peilbuizen (voor grondwaterstanden).
Via een geavanceerd systeem krijgt Avenue2 een waarschuwing als sprake is van een afwijking. Als dat nodig is, worden meteen maatregelen genomen.
Hoe houden we de bouwkuip droog?
Binnen de bouwkuip worden de betonnen tunnel aangelegd. Dat moet in een droge omgeving gebeuren. Daarom plaatst Avenue2, vóórdat de grond uit de bouwkuip weggegraven wordt, bronnen voor grondwaterbemaling. In de directe omgeving van de bouwkuip wordt het grondwaterpeil verlaagd. Om deze verlaging buiten de bouwkuip te beperken, wordt het water via infiltratievelden weer buiten de bouwkuip in de grond teruggebracht (retourbemaling). De grondwaterstanden aan weerszijden van de tunnel blijven zo stabiel en de tunnel kan droog worden gebouwd. 
situatie zonder retourbemaling situatie zonder retourbemaling
situatie met retourbemaling situatie met retourbemaling