AANPAK TEAM HANDHAVEN

De Servicelijn Maastricht Oost zet ook vaak klachten over A2-werkzaamheden door naar het gemeentelijk team Handhaven. Zij gaan meteen ter plekke kijken.

Werkwijze
Het team Handhaven van de gemeente voert dagelijks preventieve controles uit in het A2-uitvoeringsgebied. Tegelijkertijd wordt er gecontroleerd n.a.v. bijv. een klacht die via de Servicelijn is binnengekomen. Al naar gelang wat het team Handhaven constateert geeft zij aanwijzingen aan de aannemer om de werkwijze aan te passen of te corrigeren. Dit noemt men waarschuwend handhaven. Wordt de werkwijze niet conform voorwaarden of voorschriften van de vergunning aangepast, dan kan team Handhaven het werk voor korte of langere stil leggen. De aannemer mag pas verder met werken wanneer (weer) gewerkt wordt conform de afgegeven vergunning. Een andere vorm van handhaven is de bestuurlijke (middels dwangsommen) of strafrechtelijke aanpak (proces verbaal).