AMBY

GELUIDSSCHERM BIJ AMBY

Bijgewerkt op 8 juli 2013

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk, zodanig dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. Verkeer rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79, en bestemmingsverkeer richting Rothem en Amby wordt mogelijk.

Onderdelen van de ombouw zijn o.a. het nieuwe viaduct A2/A79 (dat in oktober vorig jaar op z’n plek werd gelegd), de fietsbrug bij Amby en de verbreding van de A2 tussen Geusselt en Kruisdonk. Maar ook de bouw van geluidssschermen bij Amby en Rothem, bedoeld om de geluidsoverlast in de beide woonwijken te beperken.

Geluidsscherm bij Amby
Het geluidsscherm bij Amby komt langs de toekomstige afrit van de A79, ter hoogte van de Westrand en Ambyerstraat-Noord. De locatie ziet u in de plaatjes hiernaast. Het scherm wordt 2,0 meter hoog en circa 860 meter lang, en krijgt begroeiing aan de kant van de woningen.

Voorbereidingen
Dit voorjaar startten de voorbereidingen voor het nieuwe geluidscherm bij Amby. Zo vond in maart het grondwerk plaats voor het aan te leggen talud. Dat is de helling waarop het geluidsscherm komt te staan. Hierop werden ook al bomen geplant. De bedoeling was namelijk om geluidsscherm rond eind juni klaar te hebben. Echter, een deel van het talud bleek niet sterk genoeg en moest daarom worden hersteld.

Aanleg van scherm
Halverwege augustus starten we met het boren van palen, als ondersteuning voor het nieuw te bouwen scherm. Zodra de palen in de grond zitten, kunnen we aan de slag met het plaatsen van stalen stijlen. In dit frame komen de kant-en-klare betonnen panelen, die samen het scherm vormen. Met de totale bouw zijn we zo’n anderhalve maand bezig. Volgens huidige planning moet het scherm bij Amby begin oktober 2013 staan.

Wat merkt u?
Bewoners of bedrijven aan de rand van een bouwterrein, weten inmiddels dat het A2-werk gepaard gaat met overlast. Ook tijdens de werkzaamheden aan/voor het geluidsscherm is hinder onvermijdelijk. Denk aan geluid tijdens het boren van palen voor het nieuwe scherm. Maar ook stof door vrachtauto’s die het werkterrein op- en afrijden. Desondanks doen we ons uiterste best om hinder te beperken. Ook team Handhaven van de gemeente Maastricht is daarbij betrokken.

Er wordt overdag gewerkt, van 07.00 tot 17.00 uur, en alleen op werkdagen. De vermelde planning is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Houdt u voor meer informatie deze website en het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht in de gaten.