WITTEVROUWENVELD

Een deel van blok 8 - de huisnummers 165a t/m 171d - wordt dit voorjaar gesloopt. Een deel van blok 8 - de huisnummers 165a t/m 171d - wordt dit voorjaar gesloopt.

Sloop in beeld

Aan de overkant van de N2, bij de President Rooseveltlaan-West, waren de sloopkranen al eerder in de weer. Benieuwd hoe dat verliep? Bekijk dan hier de foto's. Of luister hier naar de uitleg van projectleider Toine Mutsaerts.

Sloopkranen breken de appartementen 165a t/m 171d beetje bij beetje af. Daarvoor is ongeveer 1 week nodig. Sloopkranen breken de appartementen 165a t/m 171d beetje bij beetje af. Daarvoor is ongeveer 1 week nodig.

Vragen en antwoorden over:

Vinger aan de pols

Team Handhaven ziet continu toe op de hoeveelheid overlast, bijv. als het gaat om stof, geluid en trillingen. Meer weer over hun aanpak? Lees dan hier verder.

SLOOP PRESIDENT ROOSEVELTLAAN-OOST 165A T/M 171D

Bijgewerkt op 22 mei 2013

Bij de President Rooseveltlaan-West is het grootste deel van de sloopflats inmiddels weg. Toch verdwijnen de sloopkranen voorlopig nog niet. Op korte termijn zijn ze te zien aan de overkant van de N2. Van de laatste flat aan de President Rooseveltlaan-Oost worden de twee meest noordelijke trappenhuizen gesloopt: het gaat dan om de huisnummers 165a t/m 171d.

Waarom slopen?
Ook deze appartementen zijn nodig om ruimte te maken voor de bouw van de A2-tunnel. De afstand tussen de plek waar de tunnelbouwkuip komt en de woningen is namelijk té krap. Bij de andere woningen in hetzelfde blok - de resterende huisnummers 173a t/m 191d - is die afstand groter en daarom kunnen deze woningen voorlopig blijven staan. Naar verwachting zijn deze woningen nodig na 2016, voor de ontwikkeling van vastgoed.

Voorbereidingen in volle gang
Sinds 1 mei zijn de woningen 165a t/m 171d leeg. De 7 bewoners zijn verhuisd naar andere woonruimte. Inmiddels zijn de voorbereidende sloopwerkzaamheden in volle gang. En die gaan sneller dan verwacht. Zo is het asbest al verwijderd, en is een begin gemaakt met het weghalen van losse onderdelen - zoals keukens en deuren - uit de sloopappartementen. Datzelfde geldt voor het dakleer. Deze werkzaamheden lopen ook volgende week nog door.

Het echte slopen
Maandag 27 mei starten we met de daadwerkelijke sloop. Er komen dan twee sloopkranen die de te slopen appartementen beetje bij beetje afbreken. Ook verdwijnt op dinsdag 21 mei een deel van het bestaande geluidsmuurtje tussen de N2 en de President Rooseveltlaan-Oost (sinds kort ingericht als bouwweg). Het gaat dan om het noordelijke stukje, ter hoogte van de sloopappartementen. De rest van het muurtje blijft nog even staan, maar wordt na het verleggen van de N2 in westelijke richting ook weggehaald.

Wanneer?
De bovengrondse sloop is naar verwachting binnen een week gebeurd. Aansluitend gaan we verder met verwijderen van de fundering, die dan nog wel in de grond zit. Ook vinden nog opruim- en afwerkwerkzaamheden plaats. In totaal zijn we zo'n 2 tot 3 weken bezig.

Ter plaatse komt geen puinbreker. Zolang de puinbreker nog aan de overkant aan het werk is (bij de President Rooseveltlaan-West), brengen we het sloopafval dat vrijkomt bij de President Rooseveltlaan-Oost hiernaartoe. De rest voeren we af richting depot Mariënwaard. In beide gevallen rijden we via de nieuwe werkweg en steken we over bij de Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat.

In principe wordt alleen op werkdagen gewerkt, tussen 07.00 en 17.00 uur, en als dat nodig is tot 19.00 uur. Echter, de vergunning laat het ook toe om op zaterdag te werken. Alleen als dat nodig zou zijn om de planning te halen, maken we hiervan gebruik.

Wat merkt u?
Tijdens het slopen ontstaat geluid- en stofoverlast, dat helaas niet altijd te vermijden is. Om verspreiding van stof tegen te gaan, nemen we verschillende maatregelen. Zo houden we de sloopappartementen van tevoren van binnen al nat. En daarnaast gebruiken we tijdens het slopen verschillende sproei-installaties, zoals waterkanonnen.

De sloopgrens bevindt zich tussen de huisnummers 171 en 173. Dat levert voor direct aanwonenden geen gevaar op, maar wel extra hinder. Bijvoorbeeld in de vorm van geluid en/of trillingen. De kopgevel van de woningen 173a t/m 173d wordt - na afronding van de sloopwerkzaamheden - geïsoleerd en gestuukt.

Meer informatie
Omwonenden worden, zoals gebruikelijk, op de hoogte gehouden via onder andere bewonersbrieven, deze website, het digitale voortgangsbericht A2 Maastricht en huis-aan-huisblad de Ster. U hoort weer van ons!