Van 51 naar 81 meter

Op de huidige locatie – tussen Prinsenlaan en Regentesselaan - overspant de tijdelijke brug alleen de N2/A2. Daarvoor is de huidige lengte van 51 meter voldoende. Maar dat verandert na de verplaatsing: dan moet de brug zowel de snelweg als de bouwkuip overspannen. De brug wordt daarom verlengd en komen er nieuwe brugdelen bij. De totale lengte van de tijdelijke brug wordt dan 81 meter.

Let op:

Fietsers maken niet alleen gebruik van de tijdelijke brug om over te steken, maar ook om hun fiets te stallen. Vooral aan de steunpunten van de westelijke trap, bij de Prinsenlaan, staan tal van fietsen. Heeft u hier ook een fiets staan? Let dan op dat u deze vóór 6 mei weghaalt!

Kabel- en leidingwerk

Gelijktijdig met het verplaatsen van de tijdelijke brug verlegt de firma BAM kabels en leidingen tussen de Prinsenlaan en Regentesselaan. Dat is niet alleen nodig omdat we de
tijdelijke brug verplaatsen, maar ook omdat de N2/A2 bij Europaplein naar het westen opschuift. Omdat het meeste werk in de stoep plaatsvindt, levert het kabel- en leidingwerk weinig hinder op.

TIJDELIJKE BRUG REGENTESSELAAN – PRINSENLAAN GAAT VERHUIZEN

Geplaatst op 24 april 2013

In december 2012 moesten we de Maartensbrug verplaatsen om ruimte vrij te maken voor de bouwkuip van de A2-tunnel. En nu is de tijdelijke brug bij de Regentesselaan aan de beurt. Vanaf maandag 6 mei, na openstelling van kruispunt Scharnerweg, is de tijdelijke brug afgesloten voor voetgangers en fietsers. De brug komt eind mei weer terug op een nieuwe plek: tussen de Heerderweg en Adelbert van Scharnlaan.
Waarom?
De firma Züblin graaft – in opdracht van Avenue2 – ter hoogte van Oranjeplein-Oost de sleuven voor de bouwkuipwanden. Het graafwerk gaat gestaag verder naar het zuiden, richting Nassaulaan. Dat betekent dat de tijdelijke brug binnenkort in de weg staat en verplaatst moet worden. Daarom verplaatsen we de brug naar het zuiden: tussen de Heerderweg en Adelbert van Scharnlaan (zie afbeelding hieronder).
Wat gaat er gebeuren?
Huidige locatie (Regentesselaan-Prinsenlaan)
Maandag 6 mei, vanaf 07.00 uur, sluiten we de brug af voor voetgangers en fietsers. Dan starten de voorbereidingen voor het uithijsen van brugdekken. In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 mei verwijdert de firma Retrobridge – in opdracht van Avenue2 – de brugdekken vanaf de N2/A2. De dagen daarna verwijderen we ook de trappentorens en steunpunten.
Opslag brugdekken
De brugdekken moeten tijdelijk opgeslagen worden. Dat doen we in de directe omgeving van de nieuwe locatie: langs het trottoir tussen de Nassaulaan-West en Heerderweg. Het trottoir blijft gewoon bereikbaar voor voetgangers.
Nieuwe locatie (Heerderweg-Adelbert van Scharnlaan)
In week 20 – maandag 13 tot en met vrijdag 17 mei – starten de voorbereidende werkzaamheden bij de Heerderweg en Adelbert van Scharnlaan. Zo brengen we onder andere nieuwe steunpunten aan voor de trappentorens. Het  westelijke brugdek komt als eerste terug: in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 mei. De oostelijke brugdekken volgen een dag later, op donderdag 23 mei. Dan worden de brugdekken overdag vanaf het werkterrein bij de Adelbert van Scharnlaan ingehesen. 
Wanneer?
De werkzaamheden starten op maandag 6 mei, vanaf 07.00 uur. De brug blijft buiten gebruik tot vrijdag 31 mei. Dan ronden we, in de avonduren, het werk af en gaat de brug weer open voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand). Tijdens de Dag van de Bouw kunnen bezoekers via de tijdelijke brug oversteken om een kijkje te nemen in de bouwkuip bij Europaplein.
Gevolgen
Verkeer
Automobilisten ondervinden minimale hinder door de verplaatsing van de verkeersbrug, maar moeten tijdens de nachtwerkzaamheden wel rekening houden met extra reistijd en/of omleidingen. Actuele verkeersinformatie vindt u op www.maastrichtbereikbaar.nl.
Voetgangers en fietsers
Gedurende de afsluiting van de tijdelijke brug kunnen voetgangers en fietsers oversteken bij kruispunt Scharnerweg. Fietsers kunnen ook oversteken via de John F. Kennedysingel.
Omwonenden
Omwonenden ondervinden niet alleen hinder door de afsluiting van de tijdelijke brug, maar ook door de werkzaamheden zelf. Dat kan geluid-, stof en/of lichthinder zijn. Met name tijdens avond- en nachtwerk, als er minder omgevingsgeluid is. Waar mogelijk proberen we hinder te verminderen. Zo richten we bouwlampen zoveel mogelijk op het werk.  Maar soms is hinder onvermijdelijk. Vrachtverkeer is bijvoorbeeld, tijdens het achteruitrijden, verplicht om een voortdurend geluidsignaal af te geven, de zogenaamde ‘achteruitrij-piep’.
Fotografie: Reen van Beek