KRUISDONK / ROTHEM

Voor de toekomstige situatie moet het bestaande geluidsscherm bij Kruisdonk worden aangepast. Voor de toekomstige situatie moet het bestaande geluidsscherm bij Kruisdonk worden aangepast.
Overzicht werkzaamheden bij Kruisdonk vanaf half mei 2013. Overzicht werkzaamheden bij Kruisdonk vanaf half mei 2013.

Ruim baan voor werk

Zodra verkeer over het nieuwe stukje A2 rijdt, ontstaat ook ruimte voor ander werk. Zo wordt de vrijgekomen rijbaan van de A2 opgehoogd en verbreed. En begint de bouw van het oostelijk deel van het viaduct A2 Beatrixhaven. Ook gaan we aan de slag met het opknappen van de bestaande fly-over én verleggen we kabels, leidingen en riolering. Dit alles gebeurt vanaf half mei en loopt door tot in het najaar.

GELUIDSSCHERM KRUISDONK - TER HOOGTE VAN ROTHEM

Bijgewerkt op 8 juli 2013

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk, zodanig dat alle verkeersbewegingen mogelijk zijn. Verkeer rijdt straks makkelijk van de A2 naar de A79, en bestemmingsverkeer richting Rothem en Amby wordt mogelijk.

Onderdelen van de ombouw zijn o.a. het nieuwe viaduct A2/A79 (dat in oktober vorig jaar op z’n plek werd gelegd), de fietsbrug bij Amby en de verbreding van de A2 tussen Geusselt en Kruisdonk. Om dit laatste punt mogelijk te maken, moet ook het bestaande geluidsscherm aan de oostzijde van de A2 bij Rothem worden aangepast. Dat gebeurt dit voorjaar.

Nieuw geluidsscherm
In de toekomstige situatie wordt de geluidsoverlast van de A2 in de wijk Rothem beperkt door een nieuw scherm. Dit scherm sluit aan op het bestaande betonnen scherm, maar komt dichter bij de Ambyerweg te liggen en wordt verder naar het zuiden doorgetrokken (zie de afbeelding hiernaast). Het scherm wordt ongeveer 4,40 meter hoog bij 190 meter lang en krijgt aan de kant van de woningen begroeiing. 

Terugblik
Eerder zijn al diverse voorbereidingen (met name grondwerk) gedaan voor het nieuw te bouwen geluidsscherm. Zo is een gedeelte van het bestaande scherm gesloopt. Het gaat dan om het deel ten zuiden van viaduct Kruisdonk. De sloop hiervan vond halverwege mei 2013 plaats, nadat de nieuwe fly-over bij Kruisdonk, ook wel bekend als het 'vliegend viaduct', in gebruik werd genomen. 

Wanneer daadwerkelijke bouw?
Volgens de oorspronkelijke planning zou het - vanaf de start van de sloop van het bestaand geluidsscherm - ongeveer 7 weken duren voordat het nieuwe geluidsscherm klaar zou zijn. Begin juli dus. Die planning veranderde, onder andere vanwege de voortgang van het werk voor het geluidsscherm bij Amby. Hier bleek een deel van het talud (dat is de helling waarop het scherm komt te staan) niet sterk genoeg. Daarom moest eerst het talud hersteld worden. Rond half augustus starten we op deze locatie met het boren van palen, als ondersteuning voor het nieuw te bouwen scherm. Die planning wordt ook aangehouden voor het geluidsscherm bij Kruisdonk. Zo hoeft de boormachine maar één keer langs te komen.

Wat gaat gebeuren?
Het boren van de palen duurt ongeveer een week. Zodra de palen in de grond zitten, kunnen we aan de slag met het plaatsen van stalen stijlen. In dit frame komen de kant-en-klare betonnen panelen, die samen het scherm vormen. Met de totale bouw zijn we vanaf medio augustus zo’n anderhalve maand bezig. Volgens huidige planning moet het geluidsscherm bij Kruisdonk begin oktober staan. Werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur. Als dat nodig is, wordt langer doorgewerkt.

Wat merkt u?
Bewoners of bedrijven aan de rand van een bouwterrein, weten inmiddels dat het A2-werk gepaard gaat met overlast. Ook tijdens de werkzaamheden aan/voor het geluidsscherm is hinder onvermijdelijk. Denk aan geluid tijdens het machinaal slopen van het oude scherm of het boren van palen voor het nieuwe scherm. Maar ook stof door vrachtauto’s die het werkterrein op- en afrijden. Desondanks doen we ons uiterste best om hinder te beperken. Ook team Handhaven van de gemeente Maastricht is daarbij betrokken. In de periode zonder geluidsscherm hebben bewoners van de Ambyerweg en achtergelegen straten daarnaast tijdelijk meer last van de verkeersgeluiden afkomstig van de A2.