BOUWVERKEER

Bouwweg N2-Corridor-Zuid Bouwweg N2-Corridor-Zuid

Onder het dak

Grondtransporten reden vanaf de Nassaulaan via de wanden-dakconstructie door de bouwkuip naar de President Rooseveltlaan. Daar reden de vrachtwagens verder via de bouwweg tot aan de gronddepots. Verkeer op de N2/A2 ondervond zo minimale hinder door grondtransporten.
Grondtransport onder de wanden-dakconstructie Grondtransport onder de wanden-dakconstructie

En door de bouwkuip

Ook de bouwkuip was een transportroute. Dat gold echter alleen voor grond- en betontransporten. Want ook in de bouwkuip was de ruimte beperkt, hier moesten we immers ook de tunnel bouwen. Daarom voerden we materialen, zoals vlechtwerk en stempels, via de bovengrondse bouwweg af en aan.
Grondtransporten door de bouwkuip Grondtransporten door de bouwkuip

Een extra stukje bouwweg

Noordelijk van de Voltastraat was de bouwweg niet overal ruim genoeg voor al het werkverkeer dat in het voorjaar van 2014 op gang kwam. Toen startte het betonwerk langs de President Rooseveltlaan. Daarom hadden we hier een extra stukje bouwweg aangelegd, tussen de tunnelbouwkuip en de N2. Regelmatig gebruik hiervan vond plaats toen het betonwerk opstartte. Maar ook voor die tijd gebruikten we de route als bereikbaarheidsweg, als dat nodig was.

Door de wijk(en)?

We werkten niet alleen in de tunnelbouwkuip, maar ook aan de randen van de wijken. Bijvoorbeeld voor sloop-, kabel- en leidingwerk of het inrichten van werkterreinen langs het A2-tracé. Dan was het vaak onvermijdelijk dat vrachtauto’s eerst door de wijk moesten voordat ze het bouwterrein of de N2 op konden rijden. 

Kruisend (bouw)verkeer

Op verschillende plekken kruiste de bouwweg de bestaande wegen. Dat was het geval bij de oprit Akersteenweg, kruispunt Scharnerweg en de Voltastraat. Met verkeerslichten werden de verkeersstromen gescheiden. Om normaal verkeer zo min mogelijk te hinderen kreeg bouwverkeer gelijktijdig met verkeer op de N2/A2 groen licht.

BOUWWEG LANGS A2-TUNNELTRACÉ

Update april 2017

Van 2013 tot en met 2014 waren de tunnelbouwers overal tussen Geusselt en Europaplein aan de slag. De bouwkuip was aangelegd en het graafwerk in volle gang. Dat betekende dat er héél veel grond vrijkwam die we moesten afvoeren. Tegelijkertijd voerden we ook materialen en grondstoffen aan naar de bouwkuip. Er was dus veel werkverkeer nodig voor de bouw van de A2-tunnel.
Transportroute voor werkverkeer
In het najaar van 2013 waren allerlei transporten op gang gekomen, van en naar de werklocaties. Niet alleen voor grond, maar ook voor de aanvoer van materialen zoals stempels, wapeningsstaal en beton. Voor al het bouwverkeer was een speciale bouwweg aangelegd: vanaf de Nassaulaan tot aan de Wielerbaan bij Geusselt, oostelijk van de bouwkuip. Zo verstoorden we het verkeer op de N2/A2 zo min mogelijk tijdens de bouw van de tunnel.
Het asfalteren van de bouwweg zuidelijk van de Voltastraat gebeurde in de bouwvak van 2013. Het asfalteren van de bouwweg zuidelijk van de Voltastraat gebeurde in de bouwvak van 2013.
Ruimte voor de bouwweg
De ruimte voor de tunnelbouw was beperkt in Maastricht-Oost. Niet alleen was er plaats nodig voor de circa dertig meter brede bouwkuip, maar ook voor de tijdelijke N2/A2. Verkeer moest immers doorgaan tijdens de bouw van de A2-tunnel. Dat betekende dat er maar weinig plek overbleef voor de bouwweg, met name in het zuiden. Tussen Europaplein en de James Wattstraat werd de bouwweg ruim drie meter breed. Dat was voldoende voor eenrichtingsverkeer, van zuid naar noord. Vanaf de James Wattstraat tot aan de gronddepots bij Geusselt was er meer ruimte beschikbaar en was de bouwweg grotendeels breed genoeg voor tweerichtingsverkeer.
In het zuiden:
Bouwverkeer uit noordelijke richting, reed eerst via de tijdelijke N2/A2 naar het zuiden. Grond- en betontransporten reden via de bouwkuip bij Europaplein verder naar het werkterrein. Materialen voerden we aan via de John F. Kennedysingel en de oprit Akersteenweg. Halverwege de oprit was een zogenaamde 'werkuitvoeger' naar het werkterrein bij de Nassaulaan. Daar begon de bouwweg en kon vrachtverkeer verder rijden, langs de bouwkuip.
Speciale transporten
Sommige materialen konden we niet via de John F. Kennedysingel aanvoeren. Dat gold met name voor stempels, die ongeveer dertig meter lang waren. Door de lengte van de stempels hadden deze transporten meer manoeuvreerruimte nodig. Stempeltransporten reden dan ook via de tijdelijke N2/A2 door richting Oeslingerbaan om daar te keren. Bij de oprit Akersteenweg kruisten ze het  'normale' verkeer. Met verkeerslichten werden de verkeersstromen geregeld. Stempeltransporten kwamen minder vaak voor dan de aanvoer van overige materialen. Verkeer op de Oeslingerbaan en oprit Akersteenweg ondervond hier dan ook weinig hinder van.
In het noorden
Ter hoogte van de James Wattstraat was de President Rooseveltlaan afgesloten voor alle verkeer. Hier begon het werkterrein voor het noordelijke deel van de bouwkuip. De bouwweg werd breder en sloot aan op de bestaande tunnelbouwterreinen tussen de President Rooseveltlaan en Geusselt. Vanaf de James Wattstraat was de bouwweg dan ook grotendeels breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Behalve ter hoogte van blok 8; dat is de laatste flat aan de oostzijde van de N2. Hier stonden verkeersregelaars klaar om de voorrangsregeling te bewaken.
Let op: kruisend verkeer!
Op verschillende plekken kruiste de bouwweg de bestaande wegen. Dat was het geval bij de oprit Akersteenweg, kruispunt Scharnerweg en de Voltastraat. Met verkeerslichten werden de verkeersstromen gescheiden. Om normaal verkeer zo min mogelijk te hinderen kreeg bouwverkeer gelijktijdig met verkeer op de N2/A2 groen licht. 
Hinder voor omwonenden
Over de bouwweg reed continu (zwaar) vrachtverkeer. Woonde u direct naast of in de buurt van de bouwweg? Dan was overlast in de vorm van geluid, stof en trillingen onvermijdelijk. Ook buiten de reguliere werktijden van 07.00 tot 19.00 uur. Sommige tunnelactiviteiten gebeurden namelijk ook buiten deze tijdstippen en gingen tot ’s avonds laat en soms zelfs ‘s nachts door. Denk dan aan het hijsen van materialen in of uit de bouwkuip. Of het storten en afwerken van beton; iets dat tussentijds niet kon worden afgebroken. Ook transporten die voor deze werkzaamheden nodig waren, gingen dan door. Daarnaast werd met regelmaat op zaterdag doorgewerkt. Lees hier meer over de hindervergunning.
Bouwweg langs Geusselt-bouwkuip Bouwweg langs Geusselt-bouwkuip
Fotografie: Peter Wijnands en Reen van Beek