Hergebruik

Wist u dat we de planken opslaan in één van onze depots bij Geusselt? Zodra we aan de slag gaan voor het tunneltje Severenstraat, krijgen deze planken namelijk een nieuw plekje in de grond. Materialen proberen we zoveel mogelijk her te gebruiken.
Heistelling met trilblok Heistelling met trilblok
Geusselt-Zuid Geusselt-Zuid

Van zuid naar noord

Sinds juni 2013 trilt firma Terracon damwandplanken uit langs de bouwkuip bij Europaplein. Daar is de betonnen ruwbouw inmiddels zo goed als klaar en het grootste deel van de tijdelijke bouwkuip verwijderd. In de week van maandag 23 september start het trilwerk bij Geusselt-Noord.

UITTRILLEN DAMWANDPLANKEN BIJ GEUSSELT

Geplaatst op 10 september 2013

Begin 2012 startte bouwer Avenue2 bij Geusselt met de aanleg van de bouwkuip voor de dubbellaagse A2-tunnel. Inmiddels zijn delen van de betonnen ruwbouw klaar en is de tijdelijke bouwkuip op deze plekken niet meer nodig. Dat geldt met name voor Geusselt-Noord en iets later ook voor een deel van Geusselt-Zuid. Hier gaan we een deel van de stalen damwandplanken - die samen de bouwkuipwanden vormen - weer verwijderen.
Waarom?
De bouwkuip is een tijdelijke constructie, bedoeld om de A2-tunnel in een droge omgeving te bouwen. Zodra de betonnen tunneldelen gereed zijn, is de tijdelijke bouwkuip niet meer nodig. En dus trekken we de stalen damwandplanken weer uit de grond, zodat ze geen hindernis vormen voor toekomstige (bouw)werkzaamheden.
Wat gaat er gebeuren?
Firma Terracon trilt - in opdracht van Avenue2 - de stalen damwandplanken één voor één uit de grond. Dat gebeurt met een zogenaamde heistelling: een grote machine met daaraan vast een trilblok (zie afbeelding hiernaast). Het trilblok bevestigen we aan het uiteinde van de stalen damwandplank, waardoor de grond in beweging komt. Dan trekken we de plank langzaam omhoog. Soms lukt het niet om de grond met trillen in beweging te krijgen. Dan geven we, met behulp van een heiblok, een klap op de bovenkant van de stalen plank zodat de grond alsnog in beweging komt.
Wanneer?
Het uittrillen van damwandplanken begint in de week van maandag 23 september, ten noorden van de Terblijterweg. Afhankelijk van de voortgang, zijn we hier zo’n 5 weken bezig. Aansluitend gaat het trilwerk verder bij Geusselt-Zuid (zuidelijk van de Terblijterweg) voor ongeveer 3 weken.
 
Werktijden
Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. In principe wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag. Toch laat de vergunning ook zaterdagwerk toe. Als dat nodig is, maken we daarvan gebruik. Dat gebeurde onlangs bij het Europaplein. Vanwege materiaalpech ging daar het uittrillen ’s avonds langer en ook op zaterdag door.
Waar?
Het trilwerk begint bij het werkterrein Geusselt-Noord. Dat is de bouwkuip ten noorden van de Terblijterweg. Terracon start hier bij de moten 911 en 912 (de zogenaamde dive-under) en werkt naar moot 102 toe. Zodra deze planken eruit zijn, verhuist de stelling naar het tunnelbouwterrein Geusselt-Zuid (zuidelijk van de Terblijterweg), naar de moten 89 - 92. Daar trillen we damwandplanken uit ter hoogte van de groenwitte bouwkeet, bij de Burgemeester Bauduinstraat.
Hinder voor omwonenden en bedrijven
Het trekken van de damwandplanken levert overlast op, vergelijkbaar met de hinder die ontstond tijdens het aanbrengen van de stalen damwandplanken. Geluid- en trillingshinder is onvermijdelijk, met name als we gebruik moeten maken van het heiblok. Trillingen kunnen merkbaar zijn door, bijvoorbeeld, rammelende kopjes in de kast. En van geluid kunnen omwonenden en bedrijven meer last hebben op momenten dat er minder omgevingsgeluiden zijn (zoals van het verkeer op de A2/N2).

Vinger aan de pols
Naast Avenue2 zelf ziet de gemeente Maastricht er voortdurend op toe dat normen met betrekking tot geluid- en trillingshinder niet overschreden worden. Lees hier meer over de werkwijze van Team Handhaven.
Vooruitblik
Volgens huidige inzichten kan het uittrillen medio november voorlopig worden afgerond. Maar het trilwerk is daarmee nog niet klaar. Naarmate het betonwerk vordert, trillen we meer planken uit langs de bouwkuip bij Geusselt. En dit najaar trilt bouwer Avenue2 planken in, ter hoogte van de Viaductweg. Daar start dan de bouw van het kunstwerk Viaductweg-Noord.
Fotografie: Reen van Beek