GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

AFSLUITING MEERSSENERWEG EIND 2013

2013

Vraag en antwoord

Wordt de Meerssenerweg helemaal afgesloten?
Nee. De afsluiting van de Meerssenerweg - van vrijdag 8 november tot vrijdag 20 december - geldt tussen de Viaductweg en Kasteel Bleienbeekstraat. Zie ook onderstaande afbeelding.
Afsluiting Meerssenerweg van 8 november tot 20 december 2013 Afsluiting Meerssenerweg van 8 november tot 20 december 2013
Wanneer is de Meerssenerweg deels afgesloten voor verkeer? 
De afsluiting van een deel van de Meerssenerweg begint op vrijdagavond 8 november en duurt tot vrijdag 20 december. 
Waarom kan de Meerssenerweg niet bereikbaar blijven?
Om lokaal verkeer en verkeer van en naar Centrum Maastricht te scheiden, realiseert Avenue2 een ongelijkvloerse kruising. Daarom bouwen we twee zogenaamde 'kunstwerken' (viaducten) aan de noord- en zuidzijde van kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg. Het kunstwerk Viaductweg Noord is als eerste aan de beurt (zie ook de afbeelding hiernaast).

Om verkeer onder het viaduct door te laten rijden, moet de Meerssenerweg - ter hoogte van Nazareth - eerst verlaagd en verbreed worden. Daarnaast maken we ook de funderingen van de tussensteunpunten van het viaduct, aan weerszijden van de Meerssenerweg. Tijdens de werkzaamheden zet bouwer Avenue2 groot materieel in. De veiligheid van overstekend verkeer - met name voetgangers en (brom)fietsers - kan hierdoor in gevaar komen. Daarom sluiten we het werkterrein volledig af voor alle verkeer.
Waarom wordt de oversteek niet in fases afgesloten zodat het verkeer toch door kan gaan?
De beschikbare werkruimte is erg krap. Bovendien moeten we tijdens de werkzaamheden groot materieel inzetten. Als we de Meerssenerweg in delen afsluiten is het werkterrein té krap om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Een afsluiting in fases is daarom niet mogelijk.
Wordt de Meerssenerweg of Viaductweg vaker zo lang afgesloten?
Na de wegverlegging in het weekend van 8 november tot en met 11 november kan de bouw van het kunstwerk Viaductweg Noord beginnen. Tijdens de bouwperiode vinden wel kortdurende afsluitingen plaats, maar die worden vooral ’s avonds en ’s nachts ingepland. Zo ondervindt verkeer zo min mogelijk hinder. Naar verwachting is het viaduct omstreeks het najaar van 2014 gereed. Dan verleggen we de kruising opnieuw om ruimte te maken voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid. Wij houden u op de hoogte via onze website, De Ster en digitale Voortgangsberichten.
Fotografie: Peter Wijnands