WERK AAN DE (SNEL)WEG

Snel naar:

Verkeersmaatregelen

Meer weten?

Over de toekomstige rijroutes bij Europaplein? Kijk dan op de afbeelding hieronder. Of klik hier voor filmpjes van de rijroutes na openstelling van de A2-tunnel.

Klaar voor gebruik?

De nieuwe rijbanen van de N2/A2 nemen we nog niet meteen in gebruik. Dat geldt ook voor de
aangepaste toe- en afrit Oeslingerbaan. Want ter hoogte van de tunnelmonden bij Europaplein moeten we de nieuwe wegaansluitingen van en naar de A2-tunnel nog aanleggen. Pas als deze gereed zijn en de A2-tunnel in gebruik is, kan verkeer via de nieuwe. verbrede rijbanen doorgaan.

Sinds 1 april voegt u eerder in op de N2 Sinds 1 april voegt u eerder in op de N2
Van 2 tot en met 19 mei werkten we in de middenberm Van 2 tot en met 19 mei werkten we in de middenberm

Opslag

Werken aan wegen betekent dat er asfalt verwijderd wordt. Dat doen we door het asfalt te frezen: laag voor laag halen we het asfalt weg. Zo komt er heel wat asfalt vrij, zogenaamd freesmateriaal. Dat gaan we ook weer opnieuw gebruiken, met name bij de aanleg van de nieuwe wegen rond de tunnelmonden bij Europaplein. Om vrachtbewegingen tot een minimum te beperken, slaan we het freesmateriaal tijdelijk op in de directe omgeving: op het parkeerterrein langs de Philipsweg. Het freesmateriaal zal uiteindelijk de helft van het parkeerterrein in beslag nemen.
fase 3 A: verkeer richting Luik én Eindhoven rijdt via de westelijke N2-rijbanen. fase 3 A: verkeer richting Luik én Eindhoven rijdt via de westelijke N2-rijbanen.

Plannen = passen + meten

Aan alle werkzaamheden gaat een lange periode van plannen vooraf. De ene keer vallen werkzaamheden mee, maar soms ook tegen. Samen met de wegbeheerders - Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht - stemmen we de werkzaamheden zo goed mogelijk af. Zodat weggebruikers en omwonenden weten waar ze aan toe zijn. Via deze website, digitale Voortgangsberichten en De Ster houden we u op de hoogte van het laatste nieuws!

NIEUWE WEGAANSLUITINGEN VAN OESLINGERBAAN TOT EUROPAPLEIN

Update 20 mei 2014

De bouw van de A2-tunnel is nog in volle gang, maar A2 Maastricht is méér dan alleen een tunnel. Om het verkeer van en naar de toekomstige A2-tunnel bij Europaplein af te wikkelen, is een verbreding van de rijbanen tussen Oeslingerbaan en Europaplein nodig. Daarom leggen we aan weerszijden van de N2 een extra rijstrook aan. De toe- en afrit Oeslingerbaan gaan van één naar twee rijstroken, over de hele lengte.
Nieuwe rijroutes
Na openstelling van de A2-tunnel rijdt verkeer niet alleen maar via de onderste en bovenste tunnelbuizen van en naar Luik. Ook via de John F. Kennedysingel kan verkeer richting Luik - en andersom - doorrijden. Om al die verkeersbewegingen mogelijk te maken verbreden we de N2 tussen Europaplein en Oeslingerbaan. Tegelijkertijd passen we ook de toe- en afrit Randwyck/Oeslingerbaan (afrit 55) aan de toekomstige verkeerssituatie aan.
Wat gaat er gebeuren?
Voor de verbreding van de N2-rijbanen, maar ook voor de aanpassingen aan de toe- en afrit Oeslingerbaan, moeten we nieuwe weglichamen opbouwen. Dat betekent dat we eerst grond weggraven en de ondergrond egaliseren, waarna we deze laag voor laag verdichten met een trilwals, zodat een stevige wegfundering ontstaat. Tegelijkertijd moet er nog veel ander werk verzet worden. Zo plaatsen we rioolbuizen voor de wegafwatering en leggen we tal van mantelbuizen onder het wegdek. Na het asfalteren volgt de afwerking: het wegmeubilair. Dat is de verzamelnaam voor alles op en rond een weg, zoals lichtmasten, verkeersportalen (de witte masten over de weg waaraan verkeers- en matrixborden hangen), geleiderails en de wegmarkering.
Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden kan verkeer meestal doorgaan. Maar we schuiven verkeer wel telkens een stukje op. Zo maken we ruimte vrij voor de werkzaamheden, terwijl verkeer daarnaast doorrijdt. Toch is verkeershinder onvermijdelijk: niet alleen door versmalde rijstroken, maar ook door afsluitingen en omleidingen. Via onze Voortgangsberichten houden we u voortdurend op de hoogte!

Van fase 1 naar fase 4

Fase 1: Afgerond
Toerit Oeslingerbaan
In februari ging de eerste fase van het wegwerk tussen Oeslingerbaan en Europaplein van start met het verleggen van toerit Oeslingerbaan. Want de toerit bestaat inmiddels niet alleen over de hele lengte uit twee rijstroken, maar is ook opgeschoven naar het westen. Verkeer voegt nu eerder in op de N2 richting Eindhoven.  
Fase 2: afgerond
Van maandag 10 maart tot maandag 19 mei

In fase 2 werkten we aan de westelijke rijbaan van de N2. Maandag 10 maart schoof verkeer naar Luik een stukje op, richting middenberm. Zo maakten we ruimte vrij voor de aanleg van een nieuwe rijstrook, tussen N2 en bestaande spoorlijn. Vrijdag 2 mei was de
nieuwe rijstrook gereed en konden we verkeer opnieuw opschuiven, deze keer naar de buitenberm. Het werk aan de westelijke rijbaan was echter niet afgerond, want van vrijdag 2 mei tot en met maandag 19 mei werkten we in de middenberm van de N2. Onder het wegdek legden we mantel- en rioolbuizen aan. De mantelbuizen zijn nodig voor de aansluitingen van de verkeerstechnische installaties die nodig zijn als de A2-tunnel opengaat. De rioolbuizen zorgen voor een goed afwatering van de nieuwe, verbrede N2.

Fase 3: verbreden rijbanen richting Eindhoven

Fase 3 A: maandag 19 mei – maandag 22 september 2014
Sinds dinsdag 20 mei is fase 3 van start gegaan. Nu werken we verder aan de oostelijke rijbaan van de N2. Verkeer naar Eindhoven is in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 mei opgeschoven, naar de westelijke rijbaan. Sinds dinsdag 20 mei rijdt alle verkeer tussen Oeslingerbaan en Europaplein via de westelijke rijbaan. De oostelijke rijbaan richten we in als werkterrein. Want ook hier hebben we ruimte nodig voor de aanleg van een nieuwe rijstrook. Maar ook voor het aanbrengen van riool- en mantelbuizen onder het wegdek. De hele oostelijke rijbaan gaat dan ook grondig op de schop. Begin juli ligt er een hele nieuwe wegfundering. Tijdens de bouwvak laten we die goed uitharden, zodat een stevige fundering voor het nieuwe asfalt ontstaat. Na de bouwvak gaat het werk aan de weg verder.
Fase 3B: maandag 19 mei - vrijdag 23 mei
Joseph Bechlaan
Het oostelijke talud (helling) onder de Joseph Bechlaan passen we aan om ruimte vrij te maken voor de nieuwe, oostelijke rijbaan van de N2. Voetgangers, (brom)fietsers en treinreizigers ondervinden geen hinder. Dat geldt echter niet voor busverkeer, want de trillingen van de zware bussen hinderen de werkzaamheden. Bussen en taxi's worden daarom omgeleid. Meer informatie over omleidingsroutes voor bussen vindt u op de website van Veolia Transport.

auto

Verkeersmaatregelen van dinsdag 20 mei tot medio december 2014 op een rij


Dinsdag 20 mei tot maandag 22 september 2014:
  • Verkeer richting Eindhoven en Luik rijdt door via de westelijke rijbanen
Maandag 22 op dinsdag 23 september, van 19.00 tot 06.00 uur:
  • Omzetten verkeer van westelijke naar oostelijke rijbanen
Actuele reisinformatie en omleidingsroutes vindt u op de website van Maastricht Bereikbaar.

Van fase 3 naar fase 4

Na de zomervakantie gaat het werk aan de oostelijke rijbaan verder. Eind september zit het nieuwe asfalt erop en brengen we de nieuwe markeringen aan. In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 september schuiven we verkeer opnieuw op: naar de oostelijke rijbanen. Want dan begint fase 4: de aanleg van nieuwe wegen tussen de Joseph Bechlaan en de tunnelmonden bij Europaplein. Ook tijdens deze fase kan verkeer gewoon doorgaan, via versmalde rijstroken. Tot medio december 2014 blijft de verkeerssituatie ongewijzigd. Via onze website, digitale Voortgangsberichten en De Ster houden we u op de hoogte!
In het najaar schuiven we opnieuw met verkeer: richting oostelijke rijbanen In het najaar schuiven we opnieuw met verkeer: richting oostelijke rijbanen