GEUSSELT

Tunnel Severenstraat

Meer weten?

Lees hier meer over de afsluiting van de Severentunnel.

Vraag en antwoord

> Verkeer
> Afsluiting
> Omwonenden
Intrillen damwandplanken Intrillen damwandplanken
Betonstort Betonstort
Afbeeldingen op de tunnelwanden. Afbeeldingen op de tunnelwanden.

AFSLUITING SEVERENTUNNEL

Vraag en antwoord: werkzaamheden

Waarom moet de Severenstraat voor het verlengen van de tunnel worden afgesloten?
Om het verlengen van de huidige tunnel mogelijk te maken, moet de inrit aan de kant van Amby worden gesloopt. De afbeelding hieronder geeft het werkterrein weer. Zodra de bestaande inrit is gesloopt, start het grond- en betonwerk. Er ontstaat dus, net als bij de bouw van de Kolonel Johnsontunnel, een groot gat in de grond waar geen verkeer door heen kan.

Locatie bouwterrein. Locatie bouwterrein.
Hoe wordt de Severentunnel verlengd?
Afgelopen voorjaar (2014) zijn de eerste voorbereidingen begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. Het gronddepot, dat direct naast het tunneltje ligt, is grotendeels opgeruimd. Eind september gaat het werk dan écht beginnen, met de aanleg van een bouwkuip. Het grootste deel van de bouwkuip voor de Severentunnel kunnen we realiseren door een natuurlijk talud (helling) te maken. Dat is eigenlijk niets anders dan een groot gat in de grond. Alleen dicht langs de A2 hebben we een extra versteviging nodig. Daarom trillen we hier stalen damwandplanken in de grond. Damwanden zijn stalen planken van relatief geringe dikte, die naast elkaar de grond in worden getrild.

Binnen de bouwkuip wordt de betonnen tunnel aangelegd. We starten met het betonwerk van de werkvloer, daarna volgen de tunnelvloer en -wanden. Net als bij de A2-tunnel wordt vervolgens de grond naast de tunnelwanden laag voor laag aangevuld. Daarna volgt het laatste betonwerk, voor het tunneldak van het nieuwe stukje Severentunnel.
Wat is een natuurlijk talud?
De bouwkuip van de Severentunnel bestaat voor een deel uit stalen damwandplanken en voor een deel uit natuurlijk talud (helling). Dit betekent eigenlijk niets anders dan een groot gat in de grond.
 
Of te wel: het talud is een schuin vlak. De helling, die het schuine vlak heeft, is afhankelijk van de grondsoort. De eigenschappen van iedere grondsoort (klei, zand, grind en mergel) zijn namelijk anders. Een geotechnicus bepaald vervolgens hoe steil de helling mag zijn, want het talud mag niet gaan schuiven. Rens Servais, Geotechnicus bij Avenue2, legt bij A2 Actueel [ minuut 1.23] uit welke werkzaamheden hij uitvoert.

De bestaande Severentunnel is ook gebouwd met een bouwkuip van natuurlijk talud. Klik hier voor de beide filmpjes.
Verandert de verkeerssituatie na openstelling?
Nee. De Severentunnel is na openstelling weer voor alle verkeer toegankelijk, ook voor (brom)fietsers en voetgangers. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen na openstelling kiezen of ze de A2 kruisen via de Severentunnel of via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper.
Worden er ook werkzaamheden aan de bestaande tunnel uitgevoerd?
Nee, aan de bestaande tunnel voert Avenue2 geen werkzaamheden uit. De bestaande tunnel blijft zoals deze nu ook is.
Blijven de afbeeldingen op de bestaande tunnel?
Ja. Avenue2 voert geen werkzaamheden uit aan de bestaande tunnel. De afbeeldingen blijven dan ook op de wanden van de tunnel bestaan.
Komen er op het nieuwe deel van de Severentunnel ook afbeeldingen?
Momenteel is het nog niet zeker of op het nieuwe deel ook afbeeldingen komen. Hier loopt nog een onderzoek over. Wij houden u hierover via onze website en digitale voortgangsberichten op de hoogte.