GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

Foto's bekijken?

Bereikbaarheid woningen en winkels

Woningen, winkels en bedrijven in de omgeving van het kruispunt blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Langer werken

Bouwer Avenue2 werkt het hele weekend door, dag én nacht. We starten vrijdagavond 17 oktober om 19.00 uur en gaan door tot maandagochtend 20 oktober 07.00 uur.

Openbaar vervoer

Busverkeer (lijn 2 en 59) ondervindt hinder door de werkzaamheden op en rond kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg. Kijk op de website van Veolia Transport voor meer informatie.

Treinkaartje voor 2 euro

Tijdens het weekendwerk zetten Maastricht Bereikbaar en Veolia een speciaal treinkaartje in. Voor 2 euro koopt u een retourtje, waarmee u op zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 in de treinen van Veolia kunt reizen tussen Maastricht-Randwyck en Kerkrade-Centrum.

Vanaf vrijdag 10 oktober is het 2 euro-treinkaartje te koop bij bloemenshop Van der Weijden op het centraal station in Maastricht en bij het servicepunt van Veolia op het station in Heerlen.

WEEKENDWERK MET WEGAFSLUITINGEN MEERSSENERWEG EN VIADUCTWEG

Geplaatst op 19 september 2014

In november 2013 verschoof kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg richting het zuiden om plaats te maken voor de bouw van het noordelijke viaduct. Dit najaar verschuift de kruising opnieuw. Ditmaal richting het noorden, om plaats te maken voor het zuidelijke viaduct.

Waarom verleggen we het kruispunt?

In het weekend van vrijdag 17 tot maandag 20 oktober 2014 past Avenue2 het kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg aan. Het hele kruispunt verschuift ditmaal richting het noorden. Met als doel: ruimte maken voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid. Zowel het noordelijke als het zuidelijke viaduct zijn in de toekomst directe verbindingen tussen A2 en Centrum Maastricht. Van november 2013 tot en met oktober 2014 bouwen we aan het noordelijke viaduct. Daarna, tot eind 2015, is kunstwerk Viaductweg Zuid aan de beurt.
Kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid Kunstwerken Viaductweg Noord en Zuid

Wat gaat er gebeuren?

Fase 5a: Voorbereidingen
Sinds de zomer zijn de voorbereidingen voor de wegverlegging in volle gang. Zo werd halverwege augustus het fietspad van de zuidkant naar de noordkant van de Viaductweg verplaatst. Daarnaast verbreden we de Viaductweg en plaatsen we mantelbuizen voor nieuwe kabels en leidingen.

Enkele werkzaamheden kunnen, in verband met de verkeersdrukte op en rond het kruispunt, ’s avonds en ‘s nachts plaatsvinden. Verkeer moet dan rekening houden met omleidingen en rijstrookafzettingen. Via deze website informeren wij u hierover.
Fase 5b: Weekend in oktober
Het verleggen van kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg gebeurt – net als de wegverlegging in 2013 – tijdens een weekend. Dit is het weekend van vrijdagavond 17 oktober tot en met maandagochtend 20 oktober. Of het werk doorgaat, is niet alleen afhankelijk van het weer, maar ook van de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden. Als reserve weekend geldt daarom het weekend van vrijdag 24 tot en met maandag 27 oktober.
 
In beide gevallen geldt dat de werkzaamheden starten op vrijdag om 19.00 uur en doorgaan tot maandagochtend 07.00 uur. Tijdens het weekend werken we dag én nacht door.
 
Welke werkzaamheden?
Werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de wegverlegging in het najaar van 2013. Denk aan het opbreken (frezen) van asfalt en aanbrengen van nieuw asfalt, verplaatsen van verkeerslichten, bewegwijzering en lichtmasten. Ook brengen we nieuwe wegmarkeringen aan. Alles verhuist mee! Bekijk de foto’s van de vorige verlegging van kruispunt Meerssenerweg / Viaductweg hier.

Wat zijn de gevolgen?

Voor omwonenden
Bouwer Avenue2 werkt tijdens het weekendwerk dag en nacht door. Dat betekent dat omwonenden ook dag en nacht hinder ondervinden. De ervaring leert dat vooral het opbreken van asfalt veel geluidshinder oplevert. Voor het verdichten van grond zetten we een trilwals in, waardoor trillingen kunnen ontstaan. Gedurende de avond en nacht richten we de bouwlampen zoveel mogelijk op het werk zelf.

auto

(Brom)fietsers en voetgangers


In de week van 18 augustus verschoof het fiets- en voetpad. De nieuwe fietsroute gaat het komende jaar langs de noordzijde van de Viaductweg.

Tijdens het verleggen van het kruispunt blijft deze route ongewijzigd. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen dus zowel overdag als 's nachts via onderstaande route door gaan.
Route voor voetgangers en (brom)fietsers per 18 augustus 2014. Route voor voetgangers en (brom)fietsers per 18 augustus 2014.

auto

Automobilisten


Tijdens het weekendwerk moeten automobilisten vanaf vrijdagavond 17 oktober tot maandagochtend, 20 oktober, rekening houden met de volgende verkeersmaatregelen:
 
Meerssenerweg (dag en nacht afgesloten):
Tijdens het hele weekend (van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur) is de Meerssenerweg afgesloten voor verkeer tussen de Kolonel Millerstraat en de Kasteel Bleienbeekstraat.  Verkeer op de Viaductweg kan ook niet afslaan naar de Meerssenerweg.
 
Viaductweg (tussen 07.00 en 19.00 uur):
Overdag geldt een beperkte openstelling:
  • Verkeer op de A2/N2 kan afslaan naar de Viaductweg;
  • Verkeer op de Terblijterweg kan rechtdoor naar de Viaductweg;
  • Verkeer vanaf kruispunt Willem Alexanderweg / Noorderbrug kan doorrijden naar de Viaductweg;
  • Verkeer vanaf de Viaductweg kan afslaan naar de N2 richting Luik, A2 richting Eindhoven, oversteken naar de Terblijterweg, maar ook alle richtingen op de kruising met de Noorderbrug.
Viaductweg (tussen 19.00 en 07.00 uur):
De Viaductweg is elke avond en nacht van 19.00 uur tot 07.00 uur tussen de Willem Alexanderweg en de A2/N2 afgesloten voor verkeer.

Verkeer wordt omgeleid via de gele verwijzingsborden langs de weg. Voor actuele verkeersinformatie en omleidingsroutes verwijzen we u naar de website van Maastricht Bereikbaar.

Na de wegverlegging

Maandag 20 oktober gaat  het kruispunt weer open voor verkeer, maar de verkeersituatie blijft ongewijzigd. Doordat het hele kruispunt richting het noorden verschuift, ontstaat ruimte voor de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid. Na de verlegging van de kruising beginnen we met het vrijmaken van het oude stukje Viaductweg, aan de kant van Wyckerpoort-Noord. Vervolgens brengen we vanaf eind oktober de funderingen aan voor de steunpunten en trillen we stalen damwandplanken in de grond voor de op- en afrit van het viaduct. Daarna volgt de bouw van de steunpunten en het brugdek. Net als Viaductweg Noord.