GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

Wist je dat...

de officiële naam van kunstwerk Viaductweg Noord ‘Noorderpoort Noord’ is?

Natuurlijk talud

Het talud is een schuin vlak. De helling, die het schuine vlak heeft, is afhankelijk van de grondsoort. De eigenschappen van iedere grondsoort (klei, zand, grind en mergel) zijn namelijk anders. Een geotechnicus bepaald vervolgens hoe groot de helling mag zijn, want het talud mag niet gaan schuiven. Rens Servais, Geotechnicus bij Avenue2, legt bij A2 Actueel [ minuut 1.23] uit wat een geotechnicus doet.

BOUW KUNSTWERK VIADUCTWEG NOORD

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt de bouw van kunstwerk Viaductweg Noord?
De werkzaamheden aan het kunstwerk begonnen op maandag 11 november 2013 en duren een jaar. Naar verwachting zijn we in oktober 2014 met de bouw klaar. Dan start de bouw van kunstwerk Viaductweg Zuid.
Wat merk ik van de bouwwerkzaamheden?
De bouw van kunstwerk Viaductweg Noord is in het najaar van 2014 gereed. Omwonenden ondervinden dan ook nagenoeg geen hinder meer door de bouw van het noordelijke kunstwerk. Soms is hinder echter onvermijdelijk. Zo moet vrachtverkeer tijdens het achteruit rijden verplicht een geluidsignaal af geven, de zogenaamde ‘achteruitrijpiep’.
Wat zijn de werkdagen en -tijden?
Bouwer Avenue2 werkt vijf dagen per week door. In het weekend wordt er niet gewerkt. Werktijden zijn van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur, maar langer doorwerken of op zaterdag is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dat geldt vooral voor het storten van beton.
Blijven de stalen damwanden in de grond achter?
De stalen damwandplanken, die eind 2013 in de grond zijn getrild, worden niet meer verwijderd. Ze maken namelijk onderdeel uit van de oprit naar het brugdek. Wegens ruimtegebrek tussen de Viaductweg en de oprit, is een natuurlijk talud niet mogelijk zoals dit wel mogelijk is tussen de oprit en de flats aan de Kasteel Bleienbeekstraat en Kasteel Terwormstraat.

Voor de stalen damwandplanken brengen we beplanting aan, zodat naar verloop van tijd een groene wand ontstaat.
Wanneer wordt het kunstwerk in gebruik genomen?
Naar verwachting is het kunstwerk Viaductweg Noord in oktober 2014 gereed. Naar verwachting rijdt pas in 2016 het eerste verkeer vanaf de A2 via het kunstwerk naar Centrum Maastricht.
Waarom wordt kunstwerk Viaductweg Noord voorlopig nog niet in gebruik genomen?
In de eindsituatie, als beide kunstwerken in gebruik zijn, verminderen ze de verkeersdrukte bij kruispunt, en kan verkeer beter doorstromen. Het tussentijds in gebruik nemen van het kunstwerk komt de afwikkeling van het verkeer juist niet ten goede en zorgt voor een langere reistijd. Zo zal er file ontstaan bij kruispunt Viaductweg/Willem Alexanderweg/Noorderbrug (kruispunt bij brandweer), die weer zorgt voor een terugslag op kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg.
 
Daarnaast speelt ook de verkeersveiligheid een belangrijke rol om het kunstwerk voorlopig niet in gebruik te nemen. Vanwege de extra rechtsaffer kan meer verkeer vanaf de A2/A79 richting Centrum Maastricht. Dit zorgt, in het bijzonder tijdens de spits, voor gevaarlijke situaties. Verkeer dat richting Kennedybrug of richting Luik wilt, staat vaak stil, terwijl verkeer op de rechtsaffer door kan rijden. Dit leidt tot aanzienlijke snelheidsverschillen en gevaarlijke situaties.
 
In de eindsituatie als de tunnel open is, is er geen file meer in de zuidelijke richting. Het doorgaande verkeer richting Luik zit dan immers in de tunnel. Alleen het verkeer dat in noord Maastricht, Centrum Maastricht of in Margraten e.o. moet zijn, rijdt dan richting kruispunt Geusselt. Dan is echter van snelheidsverschil tussen de beide verkeerstromen geen sprake meer. Daarom wordt op dat moment pas het kunstwerk in gebruik genomen.
Zowel kunstwerk Viaductweg Noord als Viaductweg Zuid heeft één rijbaan. Is dit voldoende?
Ja één rijbaan is voldoende, want het verkeer kan ook doorgaan via de Viaductweg en de verkeerslichten bij de Meerssenerweg. Het verkeer verdeelt zich dan zodanig over de twee mogelijkheden dat één rijbaan per kunstwerk voldoende is. Bekijk ook de aflevering van A2 Actueel waarin Bart Grote antwoord geeft op bovenstaande vraag.
Stel ik krijg bovenop het kunstwerk pech. Is één rijbaan dan voldoende?
Zowel het viaduct als de op- en afrit hebben een breedte van circa 6 meter. Dit betekent dat er geen vluchtstrook aanwezig is, maar wel een brede redresseerstrook. Bij pech kan op deze redresseerstrook een personenauto opstellen en kan het verkeer stapvoets passeren. Bij een vrachtauto, die nog in de gelegenheid is om naar de zijkant te gaan, lukt dat ook nog. Ingeval een vrachtauto plotseling stilvalt, kan het verkeer wellicht rechts passeren, maar dit zorgt wel voor opstopping. Ingeval van een pechgeval zal z.s.m. een berger ter plaatse gestuurd worden om het gestrande voertuig weg te slepen. Totdat het betreffende voertuig is gerepareerd of weggesleept, zal het verkeer zijn weg vinden via de Viaductweg en de verkeerslichten bij de Meerssenerweg. Voor normale pechgevallen is de breedte dus ruim voldoende, bij incidentele/specifieke gevallen zal enige opstopping ontstaan.