GEUSSELT

Meerssenerweg en Viaductweg

FIETSROUTES

Vraag en antwoord

De route voor langzaam verkeer is sinds de zomer van 2014 opnieuw veranderd. Concreet betekent dit dat het bestaande, dubbelzijdige fietspad aan de zuidzijde van de Viaductweg is afgesloten. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen hier dan geen gebruik meer van maken en worden omgeleid naar de nieuwe route aan de noordkant van de Viaductweg. Ook aan deze zijde geldt een dubbelzijdig fietspad. Volg de gele borden, ze wijzen u de juiste weg. 

Let op: het is niet toegestaan de kruising Meerssenerweg / Viaductweg te voet of met de (brom)fiets over te steken. Langzaam verkeer dient via de Kolonel Johnssontunnel te gaan.

Route
Nieuwe route voor (brom)fietsers en voetgangers vanaf 18 augustus 2014. Nieuwe route voor (brom)fietsers en voetgangers vanaf 18 augustus 2014.

auto

Volg de omleidingen


Voor (brom)fietsers en voetgangers gelden vanaf 18 augustus 2014 de volgende routes:

  • van Wyckerpoort richting Noorderbrug: via de Kolonel Johnsontunnel oversteken naar Nazareth, Kasteel Bleienbeekstraat, Meerssenerweg oversteken en verder het fietspad volgen.
  • van Nazareth richting Noorderbrug: oversteken via het fietstunneltje naar Wyckerpoort hoeft niet meer. U kunt vanaf de Meerssenerweg meteen afslaan naar het fietspad.
  • van Noorderbrug richting Nazareth of Wyckerpoort: fietspad aan noordkant Viaductweg volgen en oversteken bij de Meerssenerweg. Voor Wyckerpoort: verder via Kasteel Bleienbeekstraat en de Kolonel Johnsontunnel.

Let goed op de gele borden. Ze wijzen u de juiste weg!

Wanneer kan ik weer over het zuidelijke fietspad fietsen?

De omwegen voor fietsers zijn zonder meer vervelend, maar voor deze kwetsbare groep weggebruikers staat veiligheid voorop. Zo kan het fietspad aan de Meerssenerweg pas in de loop van 2017 weer opengaan, als kruispunt Meerssenerweg/Viaductweg is ingericht conform de eindsituatie. Pas dan kan snel en langzaam verkeer elkaar weer veilig kruisen.
 
Veiligheid is ook voor het zuidelijke fietspad langs de Viaductweg een belangrijke overweging. Fietsers en bromfietsers krijgen hier tegelijkertijd met snel verkeer groen licht, een koppeling die in de huidige situatie niet ongedaan kan worden gemaakt. Tot aan het zuidelijke kunstwerk levert dit geen problemen op, maar ter hoogte van het kunstwerk verliezen automobilisten het fietspad uit ’t zicht. Omdat automobilisten hier kunnen afslaan terwijl rechtdoorgaand (brom)fietsverkeer nog altijd groen licht heeft, is hier sprake van een groot risico. Openstelling van het zuidelijke fietspad vóór 2017 is dan ook nog onzeker.