Waarom deze verschillende procedures?

  • De tracé/MER-procedure was nodig voor de ombouw van de huidige A2-passage tot autosnelweg, de verknoping van de A2 met de A7 en de aansluiting voor de nieuwe afslag naar bedrijventerrein Beatrixhaven.
  • De bestemmingsplanprocedure betreft de nieuwbouw in de stad en de ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven. 
  • Via de aanbestedingsprocedure werd aan verschillende marktpartijen gevraagd om zelf een totaalplan voor A2 Maastricht uit te werken. De uiteindelijke keuze viel op het plan De Groene Loper van Avenue2.

BESLUITVORMING

Gecombineerde aanpak van tracéwet, bestemmingsplannen en aanbestedingsprocedure

De opdracht voor A2 Maastricht is één totaalplan voor stad en snelweg. De realisatie van het project bestaat uit een gecombineerde aanpak van de tracé/MER-procedure van het Rijk, een gemeentelijke bestemmingsplanprocedure en een aanbesteding.

Deze gecombineerde aanpak bestond uit drie hoofdlijnen:

2011

Op 19 september 2011 werden door de Raad van State in Den Haag de beroepen behandeld die waren ingesteld tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Het Tracébesluit is een besluit als bedoeld in de crisis- en herstelwet. Op 21 september werden de beroepen behandeld die waren ingesteld tegen de bestemmingsplannen A2 Traverse en Mariënwaard.
Eind 2011 verklaarde de Raad van State het tracébesluit en de bestemmingsplannen onherroepelijk.

De aanbesteding van A2 Maastricht in beeld