Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Meer informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat.

VINGER AAN DE POLS VIA METINGEN

In Nederland mogen de concentraties voor stikstofdioxide, fijn stof en ultrafijn stof niet boven bepaalde wettelijke grenswaarden komen. Dat is juridisch vastgelegd in de wet Milieubeheer, naar analogie met de Europese richtlijnen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2005 advieswaarden geformuleerd. Dit zijn concentraties die nagestreefd worden in het kader van een gezonde leefomgeving op locaties waar mensen wonen en verblijven. De wettelijke grenswaarden en de gezondheidsadvieswaarden van de WHO staan in onderstaande tabel.
De vooropgestelde waarden zijn één ding, maar het is evenzeer van belang om te weten of die ook gerealiseerd worden. Daarom wordt de luchtkwaliteit het hele jaar door in de gaten gehouden door verschillende instanties. De Nederlandse overheid monitort de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Daarnaast voeren de stad Maastricht en de provincie Limburg eigen metingen uit via hun luchtmeetnetten. Al deze gegevens zijn openbaar en online beschikbaar. U vindt de websites terug op de achterkant van deze folder. Ter illustratie: in Maastricht is door de gemeentelijke metingen van 2013/2014 een sterke daling van de concentraties stikstofdioxide vastgesteld ten opzichte van de meetresultaten in 2008/2009.

Volgens het NSL voldoet Maastricht in 2015 ruimschoots aan de wettelijke grenswaarden. Dit zijn de lichtblauwe bolletjes op de kaart hieronder. Eén plek is donkerblauw gemarkeerd, omdat de luchtkwaliteit daar net aan de grenswaarde zit voor stikstofdioxide (NO2). Bij het openstellen van de tunnel zal dat punt opgelost zijn en liggen de concentraties op alle plekken nog lager dan vandaag.