TERUGBLIK 2015

We moeten het sinds 1 november jl. doen zonder onze A2-duizendpoten... We moeten het sinds 1 november jl. doen zonder onze A2-duizendpoten...
...en ook de mannen van team Kunstwerken zijn niet meer bij A2 Maastricht ...en ook de mannen van team Kunstwerken zijn niet meer bij A2 Maastricht
De Wielerbaan gaat naar verwachting in de loop van 2016 open voor voetgangers en (brom)fietsers De Wielerbaan gaat naar verwachting in de loop van 2016 open voor voetgangers en (brom)fietsers
Tijdens de ruwbouwfase van de A2-tunnel werden Portugese werknemers via firma Rimec ingehuurd Tijdens de ruwbouwfase van de A2-tunnel werden Portugese werknemers via firma Rimec ingehuurd
In november 2013 werden de bevindingen van de expertcommissie gepresenteerd In november 2013 werden de bevindingen van de expertcommissie gepresenteerd

MOEILIJKE MOMENTEN IN 2015...

Ook die waren er in 2015. Het was een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van de bemalingscombinatie, het team Kunstwerken, team Afbouw en inrichting en onze A2-stewards omdat hun werk erop zit.

Ondertussen heeft de bouwwereld het moeilijk. Binnen Avenue2 kwamen Strukton en Ballast Nedam tot een andere taakverdeling. Strukton bouwt de infrastructuur af. Ballast Nedam gaat zich concentreren op de bovengrondse herinrichting. Ballast Nedam landelijk wordt overgenomen door het Turkse Renaissance. De holding van Imtech NV ging failliet. Toeleverancier/onderaannemer Traffic & Infra van Imtech werd overgenomen door de Nederlandse investeringsmaatschappij Egeria.

Voor menigeen op het werk bij A2 Maastricht betekende dat langere tijd persoonlijke onzekerheid. Toch heeft iedereen hard doorgewerkt om de montage van alle installaties, die straks nodig zijn voor het laten functioneren van de tunnel, af te ronden. 2015 was ook het jaar waarin de Wielerbaan weliswaar afgebouwd is maar niet in gebruik genomen. En het afgelopen jaar is ook nog regelmatig terug geblikt op de inzet van buitenlandse werknemers tijdens de ruwbouwfase van de tunnel.

Wielerbaan

De brug over de A2 is bestemd voor voetgangers en (brom) fietsers. De bouw is sinds medio 2015 afgerond. Zo voor het oog lijkt de brug klaar. Maar voor de ingebruikname moet eerst de aanlanding bij de Severenstraat veilig worden ingericht. Daarover waren Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht nog in gesprek en even leek het erop dat openstelling pas in 2017 zou plaatsvinden. Inmiddels hebben partijen afgesproken om de Wielerbaan en daarmee de Groene Loper vanaf de Severenstraat tot aan de Meerssenerweg toch in 2016 in gebruik te nemen. Wij houden u op de hoogte!

Portugese werknemers

Van een heel andere orde van grootte is de inzet van Portugese werknemers door Avenue2 via Rimec tussen mei 2012 tot begin 2015. Tot op de dag van vandaag blijft het beeld bestaan dat er daarbij sprake is geweest van onderbetaling o.a. door de inhoudingen op het salaris voor huisvesting. Maar de Portugese werknemers hadden, na aftrek van alle inhoudingen en zonder overuren, een netto basisloon van ca € 1.650 per maand. Ter vergelijking: het bruto minimumloon voor iemand die 23 jaar en ouder is, bedraagt per 1 januari 2016 per maand € 1.524,60 Het nettoloon is per CAO verschillend.  
Naar aanleiding van de bevindingen van een, door de Stuurgroep A2 Maastricht in oktober 2013 ingestelde expertcommissie, heeft Avenue2 o.a. de huisvestingskosten in de eerste helft van 2014 met terugwerkende kracht aan de medewerkers terugbetaald. Vanaf 2014 zijn er geen huisvestingskosten meer in rekening gebracht. Met de regeling is naar mening van Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht een maximaal resultaat bereikt waardoor werknemers een terugbetaling hebben gehad en een juridische patstelling, die jaren had kunnen duren, is voorkomen.
Over de inzet van Portugese werknemers is in de media regelmatig geschreven en ook veel weggelaten. De inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht en andere infrastructurele projecten in Nederland is een complexe materie. Op www.a2maastricht.nl/thema’s-inzet-buitenlandse-werknemers leest u meer over de bevindingen van de expertcommissie eind 2013, de maatregelen van Avenue2 begin 2014, Wet aanpak Schijnconstructies zomer 2015, juridische uitspraken in 2015 etc.  
Fotografie: Reen van Beek, Bert Janssen en Communicatie A2 Maastricht