PLANNEN VAN WERKZAAMHEDEN

A2 Maastricht/Noorderbrug/gemeente Maastricht/OBC Laudy-Strukton

Geplaatst op 29 maart 2017

De aanleg van de rotonde gebeurt door Avenue2. Tegelijkertijd gaan ook andere werkzaamheden mee in de afsluiting: voor de nieuwbouw van Albert Heijn (Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy-Strukton, de renovatie van de Gemeenteflat (Laudy Bouw) en voor de herinrichting van het wegdeel tussen de Scharnerweg en Scharnertunnel (gemeente Maastricht). Door alle werkzaamheden samen uit te voeren in 1 langdurige afsluiting, blijft de hinder beperkt tot 1 periode en is de Scharnerweg eind juli weer open voor verkeer. Dat is belangrijk, omdat vóór de afsluiting van de Noorderbrug van 7 tot 21 augustus alle oost-west verbindingen in Maastricht zo optimaal mogelijk bereikbaar moeten zijn. 

Noorderbrug: aansluiten nieuwe aanlanding

Tijdens de bouwvak van 2017 – vanaf zondagnacht 6 tot maandagochtend 21 augustus – wordt de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug aangesloten op de bestaande brug. Gedurende de werkzaamheden is de Noorderbrug twee weken lang voor alle verkeer afgesloten. Tijdens de afsluiting wordt een deel van de bestaande brug gesloopt, een nieuw brugdeel ingeschoven en voorzien van asfalt en markeringen. Naar verwachting kan verkeer vanaf maandagochtend 21 augustus via de nieuwe aanlanding rechtstreeks doorgaan naar de Belvédèrelaan en/of Maastricht-West. Kijk voor meer informatie op www.noorderbrug-maastricht.nl

Gemeente Maastricht: tussen Koningsplein en Oranjeplein

De herinrichting van de rijbanen aan de westzijde van de Scharnerweg – tussen Koningsplein en Oranjeplein – is een klus van de gemeente Maastricht. Na herinrichting van de rijbanen- oftewel het grijze gedeelte -  gaat de gemeente Maastricht aan de slag met het groene deel: gras en bomen voor zowel het Koningsplein als Oranjeplein. Voor de groenaanplant volgt de gemeente Maastricht de planning van A2 Maastricht. Dat betekent dat aanleg van gras en bomenplant pas volgt als de tijdelijke N2 ter hoogte van Koningsplein en Oranjeplein is gesloopt.

OBC Laudy-Strukton/Laudy Bouw: nieuwbouw Albert Heijn en renovatie Gemeenteflat

Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy-Strukton is aan zet voor de nieuwbouw van Albert Heijn, aannemer Laudy Bouw voor de renovatie van de Gemeenteflat. De meeste werkzaamheden vinden binnen afgesloten werkterreinen plaats, zonder hinder voor verkeer. Toch moet ook OBC Laudy-Strukton de weg op. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuw riool voor Albert Heijn dat wordt aangesloten op het bestaande rioolstelsel, ter hoogte van de Hunnenweg. Tijdens de rioolwerkzaamheden moet verkeer gedurende een korte periode rekening houden met een extra afsluiting/omleiding.