MAATREGELEN BEREIKBAAR BOUWEN EN MOBILITEITSMANAGEMENT

  • Eenmalige omlegging van de A2 (tussen de knooppunten Geusselt en Europaplein) richting het westen (Maaskant). Dit zorgt voor een 'rustige' en veilige situatie voor de weggebruiker. Er is een uitzondering op de eenmalige omlegging van de A2: ter hoogte van de Nassaulaan zal de A2 vaker verlegd worden omdat hier de tunneltrein opgebouwd wordt en in een later stadium weer terugkomt om haar weg te vervolgen richting het zuiden.
Bovenstaand in rood de ligging van de huidige A2. In grijs de ligging van de tijdelijke A2 richting het westen (Maaskant).
Bron: Avenue2
Stand van zaken: juni 2009
  • Aanleg van vier tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen (veilige oversteekplaatsen).
Bovenstaand: tijdens aanleggen van tunnel en tijdelijke A2, óók vier tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen voor extra veiligheid langzaam verkeer.
Bron: Avenue2
Stand van zaken: juni 2009
  • De aanleg van 'koude kruisingen' voor autoverkeer. De oost-west verbinding voor autoverkeer vindt plaats via de Scharnerweg en de Voltastraat. Deze kruisingen worden 'koude kruisingen'. Op deze kruisingen mag het verkeer alleen rechtdoor oversteken en dus niet meer links- of rechtsaf slaan op de A2. Dit heeft positieve gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de A2.
  • De tunnel wordt gebouwd als een 'tunnelbouwtrein'. Deze trekt als een rups van zuid naar noord: hij verschuift zestien meter per week. De tunnelbouwtrein trekt eenmalig aan de omwonenden voorbij. Dit houdt concreet in dat omwonenden zo'n dertig weken lang bouwwerkzaamheden voor de deur hebben. Daarna is dit voorbij en is de bereikbaarheid voor de omwonenden direct weer optimaal.
  • Er is een duidelijke scheiding van werkverkeer en overig verkeer: het bouwverkeer maakt gebruik van het traject van de voormalige A2 en komt dus niet door de woonwijken.
Bovenstaand een duidelijke scheiding van tijdelijke N2 - twee gele, linker banen - en werkverkeer voor de bouwplaats - grijze, rechter baan. Het werkverkeer voor de bouwplaats maakt gebruik van de voormailige A2 en komt niet op de tijdelijke A2, of door de woonwijken.
Bron: Avenue2
Stand van zaken: juni 2009
  • De aan- en afvoer van bouwmaterialen loopt via de voormalige A2.
  • Door middel van een bereikbaarheidsplan informeert Avenue2 alle betrokkenen duidelijk en tijdig over de bereikbaarheid van panden en woonblokken tijdens de bouw. Deze informatie is altijd actueel én interactief: op internet kunnen omwonenden steeds voor hen specifieke informatie opzoeken.
  • Aanleg van tijdelijke parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoekers, in plaats van parkeervoorzieningen die vanwege de werkzaamheden (tijdelijk) verdwijnen.