WITTEVROUWENVELD

Het pand aan de Voltastraat 52 wordt begin februari 2013 gesloopt. Daarna richt Avenue2 de locatie als werkterrein tijdens de bouw van de A2-tunnel in. Het pand aan de Voltastraat 52 wordt begin februari 2013 gesloopt. Daarna richt Avenue2 de locatie als werkterrein tijdens de bouw van de A2-tunnel in.
Een rupskraan met sorteergrijper breekt het gebouw beetje bij beetje af. Een rupskraan met sorteergrijper breekt het gebouw beetje bij beetje af.

SLOOP PAND VOLTASTRAAT 52

Bijgewerkt op 5 maart 2013

Sinds 1 januari 2013 heeft Avenue2 het beheer van het pand aan de Voltastraat 52 overgenomen van SAM, beter bekend als Stichting Ateliers Maastricht. In het voormalig schoolgebouw, dat nog steeds eigendom is van de gemeente Maastricht, waren tot eind 2012 verschillende kunstenaars tijdelijk gehuisvest. Inmiddels hebben zij allemaal een nieuw onderkomen gevonden.

Werkterrein voor de A2-tunnel
Het pand aan de Voltastraat moet worden gesloopt voor de ontwikkeling van vastgoed na 2016. Tot die tijd gebruikt Avenue2 de locatie als werkterrein tijdens de bouw van de A2-tunnel. En dus wordt het gebouw al eerder afgebroken. Begin januari vond hiervoor al voorbereidend werk plaats, zoals asbestonderzoek en het verwijderen van groen.

Asbestverwijdering en sloop
Tijdens het asbestonderzoek in het pand aan de Voltastraat 52 is asbest aangetroffen. Voordat het pand kan worden gesloopt, moet het asbest daarom worden verwijderd. Dat gebeurt vanaf maandag 28 januari, en duurt ongeveer een week. Aansluitend - in de week van 4 februari - start ook de daadwerkelijke sloop van het gebouw. Het slopen én ter plekke breken van het materiaal in kleine stukjes neemt naar verwachting zo’n twee weken in beslag. Rondom het totale werkterrein komen hekken te staan. 

Wat merkt de omgeving?

Asbestverwijdering
Het verwijderen van asbest vindt plaats in het gebouw zelf. Toch kunnen omwonenden iets van het werk meekrijgen. Zo lopen er uitvoerders in beschermende, witte kleding en komt binnen de bouwhekken een container te staan, waarin het vrijkomend en verpakte materiaal wordt opgeslagen, en vervolgens afgevoerd en vernietigd. Daarnaast is een zogenaamde decontaminatie-unit nodig. Dat is een soort keet met een schone en een vuile zone, waarin uitvoerders die met asbest werken zichzelf kunnen reinigen en omkleden. Zo wordt ook de omgeving niet blootgesteld aan asbestvezels.

Sloop
Het slopen zelf gebeurt met een rupskraan met een sorteergrijper. Die breekt het gebouw beetje bij beetje af. Materialen die vrijkomen, worden zoveel als mogelijk gesorteerd. Grote stukken puin worden daarnaast ter plaatse met een speciale breekmachine in kleine stukjes gebroken. Deze puinbreker komt binnen het werkterrein te staan, op de hoek Voltastraat / President Rooseveltlaan-Oost. Het puin wordt niet afgevoerd, maar gebruiken we voor de fundering van het werkterrein.

Het slopen brengt geluid- en stofoverlast met zich mee, dat helaas niet te vermijden is. Als dat nodig is, zet firma Bloem tijdens het slopen en breken een sproei-installatie in om de verspreiding van stof tegen te gaan.

Inrichten van werkterrein
Nadat sloop van het pand heeft plaatsvonden, wordt gestart met het inrichten van het werkterrein met bijvoorbeeld (schaft)keten en containers voor opslag van materialen. Ook komt er een bouwkeet te staan, als werkplek voor een deel van de Avenue2-medewerkers. Die is vergelijkbaar met de bouwkeet op tunnelbouwterrein Geusselt-Zuid, aan de Burgemeester Bauduinstraat. 

In de week van 4 maart vinden al diverse voorbereidingen plaats. Zo worden kabels en leidingen ingegraven voor onder andere verlichting en beveiliging. Ook vullen we het terrein verder aan, en maken het vlak. Zodat, naar verwachting vanaf maandag 11 maart, de ketenbouwer kan starten. Die heeft zo’n 4 tot 5 weken nodig. Pas daarna vindt de ‘verhuizing’ plaats en trekken onze medewerkers van de keten aan het Koningsplein naar de nieuwe werkplek aan de Voltastraat. Overigens blijft het werkterrein naast de ANWB-flat, met de gele silo’s en groene loodsen, gewoon bestaan.

Meer weten?
Veelgestelde vragen en antwoorden over het verwijderen van asbest en sloop leest u hier.