N2/WYCKERPOORT-NOORD

Na de sloop van de flats verschuift de N2 tussen Prof. Quixstraat en de Lourdeskerk naar het westen. Na de sloop van de flats verschuift de N2 tussen Prof. Quixstraat en de Lourdeskerk naar het westen.

Van flat naar tijdelijke N2

Zo'n 80% van het sloopafval van de blokken 2, 3 en 4 hergebruiken we meteen in ons werk, als fundering voor de verlegde, tijdelijke N2. Cradle-to-cradle dus. Dat bespaart heel wat vrachten door de wijk.

De laatste!

Het verleggen van de N2 bij de President Rooseveltlaan is de laatste schakel in de serie N2-verleggingen om de bouw van de A2-tunnel mogelijk te maken. Zodra deze omlegging klaar is, eind juni, ligt de N2 helemaal op z'n tijdelijke plek. De N2 is dan weliswaar versmald, maar blijft uit 2x2 rijstroken bestaan.
Ook de oversteek Prof. Cobbenhagenstraat - Voltastraat schuift mee naar het westen. Om hier aanpassingen te kunnen doen, is de oversteek een week afgesloten voor verkeer.  Ook de oversteek Prof. Cobbenhagenstraat - Voltastraat schuift mee naar het westen. Om hier aanpassingen te kunnen doen, is de oversteek een week afgesloten voor verkeer.
Voortaan is de Pres. Rooseveltlaan-West een doodlopende weg. Bewoners bereiken én verlaten de straat via de Gen. Marshalllaan. Voortaan is de Pres. Rooseveltlaan-West een doodlopende weg. Bewoners bereiken én verlaten de straat via de Gen. Marshalllaan.

VERLEGGEN N2 BIJ PRESIDENT ROOSEVELTLAAN

Geplaatst op 17 mei 2013

Nu de flats aan de President Rooseveltlaan-West zijn gesloopt, zijn de voorbereidingen voor de verlegging van de N2 tussen ongeveer de Professor Quixstraat en de Lourdeskerk in volle gang. De autoweg schuift op naar het westen en komt eind juni op de plek van de sloopflats te liggen. Verkeer kan dan gewoon doorstromen, terwijl ernaast - daar waar nu nog het verkeer rijdt - de tunnel wordt gebouwd.

Richting Wyckerpoort-Noord
Met het verleggen van de N2 schuift de autoweg dichter naar de bebouwing in Wyckerpoort-Noord toe. Daarom maken we een geluidswering langs de N2, ongeveer tussen de Professor Cobbenhagenstraat en de scheiding tussen de blokken 4 en 5. Voor het grootste deel is dat een grondwal, met daarop containers. Alleen ter hoogte van blok 1 - dat is de flat aan de Professor Cobbenhagenstraat - en het resterende stuk van blok 4 aan de President Rooseveltlaan (huisnummers 138 t/m 148) is er niet genoeg ruimte voor een wal. Hier is een andere constructie nodig, bijvoorbeeld in de vorm van scherm.

Wat gaat gebeuren?
Zodra alle flats weg zijn, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de N2 bij de President Rooseveltlaan-West beginnen. Zo moeten eerst verschillende kabels en leidingen worden verlegd. Daarna start het aanvullen van grond. De sloopflats met hun kelders liggen namelijk veel lager dan het niveau waar de weg moet komen. Als de grond eenmaal is opgehoogd, kan daarop het slooppuin voor de wegfundering komen, gevolgd door het het asfalt voor de nieuwe, tijdelijke N2. Als laatste kan ook het 'wegmeubilair' worden aangebracht. Denk dan aan onder andere de vangrails, verlichting, markering en (verkeers)masten.

Op twee plekken passeert de verlegde N2 een bestaande weg/kruising. Dat is het geval bij de Professor Cobbenhagenstraat en Professor Quixstraat. Met het verschuiven van de N2 in westelijke richting moeten ook op deze locaties aanpassingen gebeuren. Daarvoor is het nodig beide oversteekplaatsen (tijdelijk) af te sluiten voor alle verkeer. En ook bij de bestaande N2 moet aan het asfalt worden gewerkt, om de aansluiting te kunnen maken op de verlegde, tijdelijke N2. Daarom zijn ook hier nachtelijke afsluitingen nodig. Meer informatie leest u onder het kopje ‘Wat merkt de omgeving’. 

Wanneer?
De werkzaamheden voor het verleggen van de N2 starten naar verwachting in de week van maandag 27 mei. In principe wordt alleen op werkdagen gewerkt, tussen 07.00 en 17.00 uur, en als dat nodig is tot 19.00 uur. Echter, de vergunning laat het ook toe om - net als tijdens de sloop - op zaterdag te werken. Alleen als dat nodig zou zijn om de planning te halen, wordt hiervan gebruik gemaakt.

Avond- en nachtwerk
In sommige gevallen wordt ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt, om verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dat geldt voor de week van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juni. Ter hoogte van de Professor Quixstraat en Professor Cobbenhagenstraat voeren we dan aanpassingen uit die nodig zijn voor de verlegging van de N2. Denk aan het frezen van oud en aanbrengen van nieuw asfalt, het verplaatsen van verkeerslichten en -masten, verwijderen van een bestaande blokkenwand en het plaatsen van vangrails.

Opgelet: in de periode van 12 tot 19 juni wordt 24 uur per dag gewerkt. Lees hier meer.

Ingebruikname verlegde N2
In de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 juni zetten we het verkeer op de bestaande N2 om naar de verlegde, tijdelijke N2. Tot die tijd blijft het verkeer op de bestaande N2 rijden.

Wat merkt de omgeving?

Leefbaarheid
Ook de voorbereidingen voor het verleggen van de N2 gebeuren met machines die geluidsoverlast veroorzaken. Denk aan graafkranen of vrachtauto’s met hun achteruitrijdpiep. Op momenten dat ’s nachts wordt gewerkt en er minder omgevingsgeluid is (bijv. van verkeer op de N2), kan dat extra hinderlijk zijn. Tijdens het aanvullen van grond wordt daarnaast een trilwals ingezet om deze funderingslaag stevig en compact te maken. Het gebruik daarvan kan voor trillingen zorgen.

Bereikbaarheid
Voor het verleggen van de N2 bij de President Rooseveltlaan zijn verschillende wegafsluitingen nodig:

auto

Wegafsluitingen


17 t/m 22 juni: oversteek Voltastraat - Prof. Cobbenhagenstraat
Vanaf maandagochtend 17 juni om 07.00 uur tot en met zaterdagavond 22 juni 18.00 uur is de oversteek Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat afgesloten voor alle verkeer, óók voor (brom)fietsers en voetgangers. Verkeer wordt omgeleid via de Scharnerweg. Met de fiets of te voet de N2 oversteken? Dat kan ook bij de Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat. De Lourdeskerk en winkels in Wittevrouwenveld blijven bereikbaar. 

vanaf 24 juni: N2-oversteek Prof. Quixstraat - Schepen Roosenstraat dicht
Aansluitend, vanaf maandag 24 juni 7.00 uur, gaat de fiets- en voetgangersoversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat voor lange tijd dicht. De oversteek verdwijnt voor de periode tijdens de ruwbouw van de A2-tunnel. Er komt een tijdelijke brug voor in de plaats, zo’n 75 meter ten noorden van de huidige oversteek. 

Volgens huidige planning is de brug toegankelijk rond half juli. Dat betekent dat er - op deze locatie - zo’n 3 weken geen oversteekmogelijkheid is. De N2 oversteken met de fiets of te voet? Dat kan bij de Voltastraat - Professor Cobbenhagenstraat of noordelijk van Geusselt bij het tunneltje Severenstraat.

24 t/m 28 juni: nachtafsluiting N2 rijbaan Luik-Eindhoven 
Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni is tevens elke avond en nacht (21.00 - 06.00 uur) de N2 richting Eindhoven tussen Europaplein en Geusselt afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid via de Akersteenweg > Vijverdalseweg > Terblijterweg > A2. Verkeer richting Luik kan gewoon doorrijden, maar moeten rekening houden met een rijstrookafzetting. 

26 op 27 juni: oversteek Voltastraat - Prof. Cobbenhagenstraat
In de avond en nacht van woensdag 26 juni op donderdag 27 juni wordt het verkeer op de bestaande N2 omgezet naar de tijdelijke, verlegde N2. De oversteekplek Voltastraat – Professor Cobbenhagenstraat is dan afgesloten tussen 21.00 en 06.00 uur. Voetgangers en fietsers (rijwiel aan de hand) kunnen wel oversteken, door de inzet van verkeersregelaars.
President Rooseveltlaan-West
Sinds de sloop is de President Rooseveltlaan-West een doodlopende weg. In de situatie van de verlegde N2 is bij de hoek Professor Quixstraat / President Rooseveltlaan namelijk geen ruimte voor auto’s. Tijdens de bouw van de A2-tunnel is de President Rooseveltlaan-West voor bewoners te bereiken én te verlaten via de Generaal Marshalllaan. Voetgangers kunnen - na de sloop - wel langs bij de hoek President Rooseveltlaan / Professor Quixstraat. Er komt dan een tijdelijke pad in de vorm van puin. Een betere verbinding tussen de President Rooseveltlaan en Professor Quixstraat / Old Hickoryplein leggen we aan rond eind juni, als de N2 is verlegd. Het nieuwe pad vormt tevens de aansluiting op de nieuwe, tijdelijke brug die de bestaande fiets- en voetgangersoversteek Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat vervangt.