INGEBRUIKNAME KONING WILLEM ALEXANDERTUNNEL

Factsheet: Nederlands - English - Deutsch - Français

Lokale rijroutes vanaf 16 december

Rijroutes bij knooppunt Europaplein vanaf vrijdag 16 december

Rijroutes bij kruispunt Geusselt vanaf vrijdag 16 december

Rijroutes bij knooppunt Kruisdonk vanaf vrijdag 16 december

Bij kruispunt Geusselt moeten we de verkeerslichteninstallatie aanpassen op de nieuwe verkeerssituatie Bij kruispunt Geusselt moeten we de verkeerslichteninstallatie aanpassen op de nieuwe verkeerssituatie

Hoe werkt de A2-tunnel straks?

Meer weten over de toekomstige rijroutes, bewegwijzering, onderhoud en meer? Ga dan hier naar onze themapagina 'hoe werkt de tunnel straks'

Verkeersdrukte Maastricht nog niet voorbij


Ingebruikname van de tunnel is voor de stad heel belangrijk. Maar de stad werkt óók nog aan de Noorderbrug! De Noorderbrug sluit aan op A2 Maastricht.

Waar A2 Maastricht de doorstroming voor noord-zuid verkeer verbetert, doet het Noorderbrugtracé dat voor het oost-westverkeer. Het brugdek wordt gerenoveerd, de aanlanding aan de westkant verlegd en verbreed naar 2x3 rijstroken. Ingebruikname van het nieuwe hoofdtracé van het Noorderbrugproject is gepland in de tweede helft van 2017.
De infrastructuur van Maastricht wordt fors verbeterd.

We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar hinder is onvermijdelijk.
Bekijk hieronder de eerste vooruitblik van Via Maastricht over de ingebruikname.

DE NACHT VAN DE VIER BUIZEN

Geupdate op 29 november 2016

Alle vier de tunnelbuizen van de Koning Willem-Alexandertunnel kunnen in gebruik worden genomen in de nacht van 15 op 16 december 2016. Zo hebben gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat, namens de Stuurgroep A2 Maastricht en bouwer Avenue2, namens Strukton en Ballast Nedam, 14 november bekend gemaakt. De tunnel is voor Rijkswaterstaat een belangrijke schakel in het nationale en Europese wegennetwerk. De dagelijkse veiligheid in de tunnel wordt niet alleen bepaald door goedwerkende technische voorzieningen. Vanuit de verkeerscentrale in Helmond wordt de tunnel 24/7 bewaakt en bediend. 

Nacht-van-de-vier-buizen: vooral een technische operatie

We blijven de vraag krijgen of in de nacht van 15 op 16 december de Koning aanwezig zal zijn voor de ingebruikname. Neen, helaas zal de Koning er niet bij zijn! Tijdens ‘de-nacht-van-de-vier-buizen’ ligt de nadruk ligt op het technisch welslagen. De vier tunnelbuizen worden dan een voor een aangesloten op de nieuwe wegen. Alle systemen moeten werken en de tunnel wordt 24/7 bediend en bewaakt door de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in Helmond. De verkeerscentrale zal ook het sein geven voor de ingebruikname van de eerste tunnelbuis. 

Omdat de ingebruikname geen groot feestmoment kan zijn, hadden we juist het Tunnelweekend georganiseerd, waar we 25.000 bezoekers hebben gehad. We kijken wel naar een geschikt moment voor een bezoek van de Koning in de loop van volgend jaar.

Terwijl van 15 op 16 december de nadruk dus ligt op het technisch welslagen van de hele nachtelijke operatie, zullen we wel het moment waarop de eerste bus door de eerste tunnelbuis kan rijden markeren. Een groep van genodigden bestaande uit bestuurders, directieleden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en pers zullen als eerste door de tunnel rijden.  

Zelf gaan kijken?
Wanneer u zelf ter plekke wilt gaan kijken dan kunt u ten noorden van Geusselt het beste gaan staan op de Wielerbaan. De nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de A2.  Aan de zuidkant kunt u het beste kijken vanaf de Joseph Bechlaan, het viaduct voor voetgangers en fietsers naast station Randwyck.

Passen en meten

We blijven het herhalen: plannen is voor A2 Maastricht continue passen en meten. Afgelopen zomer hebben wij gemeld meer tijd nodig te hebben voor het testen. Sturen op kwaliteit en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. Op weg naar ingebruikname van de tunnel wordt er nog hard gewerkt o.a. aan nieuwe wegaansluitingen, restpunten van het testen en de oefeningen van wegverkeersleiders en hulpdiensten. Om gestaag door te kunnen werken moeten ook de weersomstandigheden gunstig blijven. Maar met de huidige kennis van zaken is het verantwoord om te koersen op een ingebruikname van de vier tunnelbuizen voor A2 Maastricht in de nacht van 15 op 16 december. Tegelijkertijd blijven we sturen op kwaliteit en zorgvuldigheid, mocht het onverwacht toch nodig zijn, dan schromen wij niet om met de ingebruikname door te schuiven naar eind januari. Lees hier de informatiebrief die naar de raadsleden van de gemeente Maastricht is verstuurd.

Welk verkeer rijdt op 16 december door de tunnel?

Al het doorgaande verkeer verdwijnt uit de stad en rijdt op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die bij Geusselt in het noorden en Europaplein in het zuiden, aansluiten op de stad, worden in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. Voor de verkeersstroom van zuid naar noord is de aansluiting bij Geusselt compleet. Klik op de links hiernaast om uw rijroute op maat te downloaden. Of ga naar www.a2maastricht.nl/rijroutes voor een beschrijving van de doorgaande én lokale rijroutes.

Afbouw lokale wegennetwerk
De andere aansluitingen van het lokale wegennet op de bovenste tunnelbuizen volgen stapsgewijs in de eerste helft van 2017. Tot die tijd maakt dit lokale verkeer nog gebruik van de tijdelijke N2 en omleidingen. Na de eerste helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem van 6 km. De tunnel is ongeveer 2 km lang. Voor de complete infrastructuur zijn, behalve de tunnel, nog 21 andere fly-overs, viaducten, fietstunneltjes en ecoducten aangelegd. 
Bij knooppunt Europaplein moeten we éérst de tijdelijke N2 opruimen voordat we de fly-over kunnen aansluiten op de op- en afrit bij de Kennedysingel Bij knooppunt Europaplein moeten we éérst de tijdelijke N2 opruimen voordat we de fly-over kunnen aansluiten op de op- en afrit bij de Kennedysingel
Begin 2016 gingen we nog uit van ingebruikname van 3 tunnelbuizen. Nu kunnen we door een aangepaste planning 4 tunnelbuizen in één nacht in gebruik nemen. Begin 2016 gingen we nog uit van ingebruikname van 3 tunnelbuizen. Nu kunnen we door een aangepaste planning 4 tunnelbuizen in één nacht in gebruik nemen.

Waarom kunnen nu wel vier buizen in een keer in gebruik worden genomen?

We zoeken voortdurend of er slimmere wegfaseringen mogelijk zijn. Zo hebben we het tijdelijke verkeerssysteem bij Geusselt in september aangepast. Het verkeer richting noorden wordt sinds die tijd omgeleid via de dive-under bij de Terblijterweg én de nieuwe oprit naar de A2/A79. Daardoor konden we al een deel van de nieuwe wegaansluitingen naar de tunnel maken.

Begin december passen we nog een nieuwe wegfasering toe ter hoogte van viaduct de Wielerbaan ten Noorden van Geusselt. Daardoor kunnen we ook het laatste stukje weg richting bovenste tunnelbuis aanleggen. Door deze faseringen is het mogelijk geworden alle 4 de tunnelbuizen in gebruik te nemen. Maar let op, nog niet alle aansluitingen, met name bij Europaplein, zijn dan in gebruik. De eerste helft van 2017 is nog nodig om het totale verkeerssysteem stapsgewijs in gebruik te nemen. 
Ter hoogte van de Wielerbaan moeten we de nieuwe A2-rijbaan richting tunnelmonden en kruispunt Geusselt nog vóór donderdeag 15 december aansluiten op de bestaande rijbanen Ter hoogte van de Wielerbaan moeten we de nieuwe A2-rijbaan richting tunnelmonden en kruispunt Geusselt nog vóór donderdeag 15 december aansluiten op de bestaande rijbanen

Meer weten over hoe u straks moet rijden? Bekijk dan onze animatiefilm 'Hoe werkt de A2-tunnel straks?'