BOVENGRONDSE HERINRICHTING

Fotoboeken

Tijdelijke N2: van snelweg naar bouwweg

De tijdelijke N2 is sinds zondag 9 april afgesloten voor noord-zuidverkeer (en andersom). De voormalige snelweg is nu een bouwterrein en bouwweg voor de realisatie van de bovengrondse Groene Loper. De geluidsschermen langs de tijdelijke snelweg worden stapsgewijs verwijderd en het wegdek gesloopt.

Hinder rondom de wijken

De bovengrondse aanleg van nieuwe infrastructuur levert hinder op voor zowel omwonenden als verkeer. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe rioleringen, kabels en leidingen. Of door vrachtverkeer datvan tijd tot tijd via omliggende straten van en naar de werkterreinen moet rijden. Maar ook door de sloop van de President Rooseveltlaan, afsluitingen en omleidingen. Waar mogelijk proberen we hinder tot een minimum te beperken, maar dat is niet altijd mogelijk.

Bereikbaarheid woningen en winkels

Woningen en winkels blijven voortdurend bereikbaar. Waar mogelijk leiden we voetgangers en (brom)fietsers om via de kortst mogelijke route: langs de werkterreinen. Automobilisten in oost-west richting (en omgekeerd) worden tijdens de ombouw van de Scharnerweg omgeleid via de John F. Kennedysingel.

Tijdelijke bruggen

De twee resterende tijdelijke bruggen - de Maartensbrug en de Heerderwegbrug - zijn niet meer nodig en verdwijnen. De Maartensbrug (tussen Frankenstraat en parkeerterrein van de ANWB-flat) is afgesloten sinds maandag 10 april. De Heerderwegbrug wordt op donderdag 20 en vrijdag 21 april uitgehesen.

Bomenplan(t)

Rond de 1800 bomen voor de Groene Loper voor A2 Maastricht, vanaf Europaplein aan de zuidkant van de stad tot aan de Meerssenerweg, in het groene buitengebied ten noorden van Maastricht. Dat is de uitkomst van het definitieve bomenplan dat de ontwerpers samen met bomendeskundigen zorgvuldig hebben uitgewerkt. Meer dan de helft van de bomen bestaat uit winterlindes, de tilia cordata ‘Greenspire’. Maar ook tulpenbomen, winter- en zomereiken, sierkersen en méér krijgen een plek op onze Groene Loper. Een deel van de nieuwe bomen is aangeplant tijdens de Nationale Boomfeestdag 2017, het overgrote deel komt in het najaar van 2017, als het nieuwe plantseizoen is aangebroken.

REALISATIE GROENE LOPER

Vanaf maandag 10 april

Update 12 april 2017

Naar verwachting ronden we in het weekend van vrijdagavond 7 tot en met zondagochtend 9 april de ombouw van knooppunt Europaplein af. Lokaal noord-zuid verkeer (en andersom) gaat vanaf dat moment ondergronds door via de bovenste N2-tunnelbuizen. De voormalige tijdelijke N2 – tussen Geusselt en Europaplein – is dan niet meer nodig en sluiten we af, uitgezonderd voor oost-west verkeer (en andersom). De aanleg van de bovengrondse Groene Loper start al snel: vanaf medio april. 

Twee bovengrondse bouwstromen

Voor de bovengrondse inrichting zetten we twee ploegen in: een ploeg start bij Geusselt en werkt van daaruit verder in zuidelijke richting. De tweede ploeg begint bij kruispunt Scharnerweg en trekt van daaruit naar het zuiden. Naar verwachting ronden we de aanleg van de bovengrondse infrastructuur in het najaar van 2017 af. De aanplant van bomen volgt daarna, tijdens het plantseizoen.

Tussen Wielerbaan en Geusselt

De tijdelijke rijbanen – direct grenzend aan de Nazarethflats - zijn vanaf april buiten gebruik en worden gesloopt. In samenwerking met de Gasunie verwijderen we nog voor de zomer een oude gasleiding om daarna een groene helling op te bouwen. De helling doet straks dienst als geluidsmuur en beschermt tegelijkertijd de privacy van bewoners op de lager gelegen verdiepingen.

Update 7 april: van Geusselt naar Scharnerweg

Kolonel Millerstraat
De aanleg van de Groene Loper tussen Geusselt en Scharnerweg start maandag 10 april bij de Kolonel Millerstraat. De Kolonel Millerstraat schuift een eindje op richting Viaductweg en sluit straks aan op de rijbaan voor bestemmingsverkeer parallel aan de Groene Loper. Maandag 10 april breken we de huidige Kolonel Millerstraat op en start de aanleg van een nieuw riool voor wegafwatering. Zodra het riool gereed is, bouwen we de nieuwe Kolonel Millerstraat weer op, van wegfundering tot en met verkeersborden en straatverlichting.  

Geusseltheuvel
Ook ter hoogte van het Dienstengebouw Noord gaan we aan het werk: daar bouwen we de Geusseltheuvel op, tot een meter of vijf boven het huidige straatniveau. Bovenop de Geusseltheuvel leggen we wandelpaden aan, zodat voetgangers straks makkelijk en veilig kunnen oversteken tussen Wyckerpoort-Noord en Wittevrouwenveld. Bekijk een actuele plankaart op www.mijngroeneloper.nl
Bij Geusselt starten we in april met de opbouw van de Geusseltheuvel Bij Geusselt starten we in april met de opbouw van de Geusseltheuvel

Van Scharnerweg naar Kennedysingel

Vanaf dinsdag 18 april bouwen we kruispunt Scharnerweg om tot een rotonde. Aan de oostzijde – ter hoogte van Albert Heijn – leggen we een nieuw riool aan en richten we de rijbanen opnieuw in zodat deze aansluiten op de rotonde. In opdracht van de gemeente Maastricht worden tegelijkertijd de westelijke rijbanen van de Scharnerweg - tussen het Oranjeplein en Koningsplein - opnieuw ingericht. Naar verwachting ronden we de ombouw van de Scharnerweg eind juli af, waarna het wegenwerk verder gaat richting Kennedysingel.
Verkeer tijdens ombouw Scharnerweg
Voetgangers en (brom)fietsers leiden we tijdens de werkzaamheden om via een bypass langs het werkterrein. Busverkeer wordt - deels - omgeleid via de voormalige tijdelijke N2. Autoverkeer in oost-west richting (en vice versa) moet rekening houden met een omleiding via de John F. Kennedysingel. 
Kruispunt Scharnerweg wordt een rotonde Kruispunt Scharnerweg wordt een rotonde

Van grijs naar groen

Tot eind 2017 staan de bovengrondse werkzaamheden vooral in het teken van de aanleg van ‘grijs’. Oftewel: het straatwerk dat nodig is voor de realisatie van de nieuwe bovengrondse infrastructuur. In het najaar van 2017 zijn we naar verwachting klaar voor het ‘groene deel’: de aanplant van ongeveer 1400 bomen tussen Europaplein en Geusselt. 

Samen aan de slag

Het overgrote deel van de Groene Loper wordt aangelegd door bouwer Avenue2. Maar tegelijkertijd zijn ook andere bouwers aan de slag. Bijvoorbeeld voor de inrichting van het westelijke deel van de Scharnerweg, tussen Oranjeplein en Koningsplein (gemeente Maastricht), restauratie van de Gemeenteflat én de nieuwbouw van Albert Heijn (Laudy Bouw). Werkzaamheden worden zoveel mogelijk tegelijkertijd uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ombouw van de Scharnerweg nog vóór eind juli is afgerond.